Styremøte Melhus IL - tirsdag 23. april 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 19. Apr 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 16/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 5. mars 2019
 • 17/19 - Konstituering av arbeidsutvalg/hovedstyret
 • 18/19 - Oppfølging anmerkninger fra årsmøtet
  • Budsjett fotballavdeling
  • Styret i Dans
 • 19/19 - Samordnet rapportering - årsrapportering idrettsforbundet
 • 20/19 - Allidrett for alle - "SportMIX"
 • 21/19 - Klubbhuset i Gruva
  •  Vedlikehold og utvikling av Gruva?
 • 22/19 - Innmelding hallbehov 2019/20
  • Felles innmelding. Innmeldingsfrist til leder@melhusil.no er 3. mai.
 • 23/19 - Melhus kommune sin støtte til idretten i planperioden!!!!!
 • 24/19 -  Melhus idrettsråd - Hva gjør de og hvordan jobber de?
  • v/leder Melhus idrettsråd Ruth Laila Berge
 • 25/19 - Saker og informasjon fra idrettsforbundet
 • 26/19 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.