Julehilsen

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 24. Des 2019
Styremøte i Melhus IL - tirsdag 10. desember 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 3. Des 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Styremøte i Melhus IL tirsdag - 19. november 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 3. Des 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 55/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 17. september 2019 
 • 56/19 – Kandidater til æresbevisninger 
 • 57/19 – Søknad fra Melhus Ski om støtte til dekning av utgifter ifm. nytt skianlegg 
 • 58/19 – Nye økonomirutiner fra 2020
 • 59/19 – Hallfordelingen/Melhus idrettsråd – orientering om status
 • 60/19 – Gruva – rutiner for utleie/renhold – klage fra trimavdelingen
 • 61/19 – NIF – digitalisering – orientering
 • 62/19 – Trygg klubb for barn – alkoholforebygging 
 • 63/19 – Medlemskontingent – medlemsregistrering
 • 64/19 – Kandidater til verv i Melhus Idrettsråd
 • 65/19 – Nye Gruva – klubbhus for hele idrettslaget
 • 66/19 – Status oppfølgingssaker
 • 67/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Styremøte Melhus IL - tirsdag 17. september 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 16. Sep 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 47/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 20. august 2019
 • 48/19 – Nominering av årets ildsjel – (info) 
 • 49/19 – Idretten i Melhus – behov for anleggsmidler – påvirkning etter valget
 • 50/19 – Status hallfordeling
 • 51/18 – Bildebruk for idrettslag 
 • 52/19 – Nye Gruva – klubbhus for hele idrettslaget
 • 53/19 – Status oppfølgingssaker
 • 54/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Styremøte Melhus IL - tirsdag 20. august 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 16. Aug 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 41/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 20. juni 2019
 • 42/19 – Trimavdeling vs friidrett. Se e-post fra Trimavdelingen. 
 • 43/19 – Idretten i Melhus – behov for anleggsmidler – påvirkning før valget
 • 44/19 – Hjertestans under idrettsarrangement – opplæring og bruk av hjertestarter
 • 45/19 – Hallfordelingen for vinteren 2019/20
 • 46/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Styremøte Melhus IL - tirsdag 18. juni 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 13. Jun 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 34/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 21. mai 2019
 • 35/19 – Klubbhuset Gruva – status dusjanlegg 
 • 36/19 – Profil og logo Melhus idrettslag – forslag til forenkling av dagens logo og designhåndbok. Se vedlegg
 • 37/19 – «Nye Gruva – felles samlingsplass for idrettslaget» – informasjon om prosjektoppstart og planer
 • 38/19 – www.bedreklubb.no – Utviklingsverktøy for å drive og utvikle idrettslag – gjennomføring av del 1 for Melhus Idrettslag.
 • 39/19 – Resolusjoner fra Idrettstinget – se vedlegg
 • 40/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Styremøte Melhus IL - tirsdag 21. mai 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 19. Mai 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 27/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 23. april 2019
 • 28/19 – Klubbhuset Gruva – oppfølging av sak 21/19 - vedlikehold
 • 29/19 - Oppfølging sak 25/19 – Saker og informasjon fra idrettsforbundet
 • 30/19 – Melhus kommune – tilbakemelding Friluftsplan 2019
 • 31/19 – Bruk av klubbhuset – innspill fra Trimavdelingen
 • 32/19 – Melhusbanken – digital dugnad 2019 - https://digitaldugnad.melhusbanken.no/
 • 33/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Styremøte Melhus IL - tirsdag 23. april 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 19. Apr 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 16/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 5. mars 2019
 • 17/19 - Konstituering av arbeidsutvalg/hovedstyret
 • 18/19 - Oppfølging anmerkninger fra årsmøtet
  • Budsjett fotballavdeling
  • Styret i Dans
 • 19/19 - Samordnet rapportering - årsrapportering idrettsforbundet
 • 20/19 - Allidrett for alle - "SportMIX"
 • 21/19 - Klubbhuset i Gruva
  •  Vedlikehold og utvikling av Gruva?
 • 22/19 - Innmelding hallbehov 2019/20
  • Felles innmelding. Innmeldingsfrist til leder@melhusil.no er 3. mai.
 • 23/19 - Melhus kommune sin støtte til idretten i planperioden!!!!!
 • 24/19 -  Melhus idrettsråd - Hva gjør de og hvordan jobber de?
  • v/leder Melhus idrettsråd Ruth Laila Berge
 • 25/19 - Saker og informasjon fra idrettsforbundet
 • 26/19 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Melhus/Gimse G16 mottok Melhus idrettslags prestasjonspokal

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 31. Mar 2019

Melhus/Gimse G16 sesongen 2017/2018
Foto: John Lerli, TrønderBladet

I statuttene for utmerkelser i Melhus idrettslag tildeles lagets prestasjonspokal til en individuell utøver eller lag som har oppnådd spesielt gode resultater i en eller flere disipliner. Pokalen kan vinnes av idrettsutøvere eller lag som har tatt medalje i et offisielt Norgesmesterskap eller tilsvarende/bedre, eller idrettsutøvere som har deltatt på det norske landslag i en eller annen idrett. 

På lørdag ble Melhus/Gimse sitt G16-lag i håndball tildelt pokalen for sine prestasjoner sesongen 2017/2018. 

Og hvilken sesong dette var for laget. Seriemestere og dobbelt Norgesmestere. Vinnere av Bring-serien, som er landsserien for sin årsklasse, og vinnere av NM Beach-håndball sesongen 2017/2018.

Prestasjonene vitner om en gruppe spillere som er talentfulle, treningsvillige og seriøse. Noe som også har ført til enkelte spillere også har blitt tatt ut til representasjonsoppdrag på krets og nasjonalt nivå. For at disse prestasjonene har blitt mulig skal vi også huske på at apparatet rundt laget, Trenere, lagledere og ikke minst foreldregruppen. Uten deres innsats og entusiasme ville dette ikke vært mulig.

Spillere:

Sondre Flå, Henrik Optun Schult, Eskil Lund, Thomas Martinsen, Victor Rian Losen, Oliver Røddesnes, Sebastian Torp, Petter Einskar Johnsen, Sebastian Teigen, Mikkel Hårsaker Mærk, Sondre Orheim, Stian Erdal Sivertsen, Elias Raanes Sæteraas, Bjørn Otto Havdal, Philip A Elvenes.

Trenere/lagledere:

Asle Hårsaker, Inger Mærk, Ole Anton Sæteraas, Jens Otto Havdal, Hilde Martinsen

Gratulerer med flotte prestasjoner og det blir spennende å følge disse talentene videre.

Mikkel Hårsaker Mærk mottar pokalen fra leder i Melhus idrettslag Stein Ivar Foss
Foto: John Lerli, TrønderBladet


Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Melhus Idrettslag

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 19. Mar 2019

Til medlemmer i Melhus Idrettslag  


Melhus 19. mars 2019  


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Melhus idrettslag 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 26. januar 2019.  

Årsmøtet avholdes den 26. mars 2019 kl. 19.00 i klubbhuset Gruva.  

Under følger saklisten for årsmøtet:  

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete  

Sak 2: Godkjenne innkallingen  

Sak 3: Godkjenne saklisten   

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent   

Sak 6: Velge referent   

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og avdelingenes årsmeldinger.  

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

               - Ingen innkomne saker til behandling

Sak 11: Fastsette medlemskontingent   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett  

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta valg:  

 • 14.1 Arbeidsutvalget
 • 14.2 Kontrollkomite
 • 14.3 Revisor   
 • 14.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
 • 14.5 Valgkomite
 • 14.6 Husstyret
 • 14.7 17. mai 2017: fanebærer og 2 fanevakter  

 Vedlagt følger følgende dokumenter:Med vennlig hilsen 

Styret i Melhus Idrettslag 
Styremøte Melhus IL - tirsdag 6. mars 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 1. Mar 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 08/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 22. januar 2019
 • 09/19 - Æresbevisninger i Melhus Idrettslag - nominasjoner
 • 10/19 - Profil og identitet - årsmøtesak
 • 11/19 – Årsmøtet 2019 - avdelingsvise årsmøter, dokumenter og årsmeldinger til hovedlaget
 • 12/19 – Økonomirutiner - revisors anmerkning mva-plikt
  • På bakgrunn av tilbakemelding fra revisor vedrørende beregning av forholdsmessig fradrag for merverdiavgift kan dette medføre at vi må endre rutinene for regnskapsføring for idrettslaget. I ytterste konsekvens blir at vi må avlegge månedlig regnskap for å tilfredsstille innberetning av mva-omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven. Mer info på møtet.
 • 13/19 - Melhus idrettsråd - årsmøte
 • 14/19 - Samordnet rapportering - årsrapportering idrettsforbundet
 • 15/19 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.
Innkalling til årsmøte i Melhus idrettslag

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 26. Jan 2019

Til medlemmer i Melhus Idrettslag


Det innkalles til årsmøte i Melhus IL i klubbhuset i Gruva tirsdag 26. mars 2019 kl 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til årsmøtet sendes styret ved leder Stein Ivar Foss, epost: leder@melhusil.no , innen fredag 1.mars 2019.


Melhus, 26. januar 2019


Vel møtt!
Hovedstyret i Melhus IL
Styremøte Melhus IL - tirsdag 22. januar 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 18. Jan 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 01/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 11. desember 2018
 • 02/19 - Møteplan 2019 - frister for årsmøter i avdelingene og årsmøtet
 • 03/19 - Regnskapsrapportering 2019
 • 04/19 – Hovedaktiviteter 2019 - årshjul 
 • 05/19 – Medlemskontingent 2019 – rutiner/utfakturering
 • 06/19 – Identitet og profil – tilbakemeldinger fra arbeidet i avdelingene og verdier «Idrettsglede for alle…».
 • 07/19 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.