Hedersbevisninger i Melhus idrettslag

Æresmedlemmer i Melhus Idrettslag

NAVNUTNEVNT
Jan Kjetil Berg2018
Jan Steinar Rønning2018
Ann Jorun Rønning2018
Audun Kleiven2018
Sand, Per2008
Thomassen, Magne2008
Bakk, Eivind1998
Haugnæss, Klaus1998
Langlete, Jan Erik1998
Oterholm, Erling1998
Graabak, Arne1993
Keiserås, Ivar1993
Omdal, Ragnhild1993
Skotvoll. Sivert E.1993
Keiserås, Lars1988
Lefstad, Arnold1988
Singstad, Bjørg1988
Hollakleiv, Ivar1983
Grønning, Ole1978
Singstad, Jens Olav1973
Aasen, Per1973
Tisløv, Lars1938
Gimse, AntonFØR 1938
Larsen, LarsFØR 1969
Løvseth, AlfredFØR 1969
Moe, Johan BerntFØR 1938
Rokseth, JohnFØR 1938
Søpstad, AlbertFØR 1938Tildelt fortjenestemedalje i Melhus Idrettslag

NAVNTILDELT
Siri Thue2021
Kjetil Øyum2021
Hege Solhjem Melhuus2021
Inger Mærk2020
Kjell Rune Logan-Halvorsrud2020
Roy Åge Østerås2018
Bente Tevik Hagen2018
Atle Pedersen2018
Stein Ivar Foss2018
Trine Sunnset2018
Martin Melhuus2018
Audun Bakk2018
Ruth Laila Berge2018
Tor Bjøru2018
Dahl, Johan2008
Keiserås, Sivert2008
Kleiven, Audun2008
Rønning, Anne Jorun2004
Rønning, Jan Steinar2004
Øyum, Gudmund2004
Amundal, Arnfinn1998
Berg, Judith1998
Granås, Svein1998
Haugbjørg, Jostein1998
Hollakleiv, Marit1998
Mikkelsen, Steinar1998
Nordbotn, Bjarne1998
Sand, Per1998
Singstad, Bård1998
Stendahl, Sverre1998
Berg, Jan Ketil1993
Bakk, Eivind1988
Langørgen, Ellinor1988
Melbye, Dag1988
Oterholm, Erling1988
Tevik, Heidi1988
Thomassen, Magne1988
Tranmæl, Torbjørn1988
Undlien, Anny Winsnes1988
Berg, Gerd1983
Løkken, Sverre1983
Flisen, Einar1980
Roksvaag, Per1980
Granås, Odd1979
Graabak, Arne1979
Keiserås, Ivar1979
Keiserås, Lars1979
Omdal, Ragnhild1979
Skotvoll, Sivert E.1979
Langlete, Jan Erik1976Vedtekter for æresbevisninger Melhus IL

Spørsmål om æresbevisninger tas opp i hovedstyret minst to måneder før årsmøtet.

Avdelingsledere og hovedstyre har ansvar for at mulige kandidater blir nominert. Hovedstyret har den endelige avgjørelsen. Forslagsstillere skal ved nominasjon av sine kandidater også ta hensyn til de medlemmer som arbeider stille og uten store ord, men som nesten alltid, år etter år, er en trofast funksjonær på store og små arrangement.

Melhus Idrettslag har følgende æresbevisninger:

1.    LAGETS DIPLOM

Kan tildeles idrettsutøvere som har oppnådd kretsmesterskap eller bedre.

2.    PRESTASJONSPOKALEN

Prestasjonspokalen med inskripsjon og lagets emblem kan hvert år tildeles den eller de idrettsutøvere - individuelt eller lag – som har oppnådd spesielt gode resultater i en eller flere disipliner. Vinnes pokalen over flere år av samme utøver, tilføyes nytt årstall.

Pokalen kan vinnes av:

·         Idrettsutøvere som har tatt medalje i et offisielt Norgesmesterskap eller tilsvarende/bedre.

·         Idrettsutøvere som har deltatt på det norske landslag i en eller annen idrett.

3.   FORTJENESTEMEDALJEN

Fortjenestemedaljen tildeles med diplom. Kan tildeles den eller de som har utført et særlig godt arbeid for laget – sportslig eller administrativt:

a.       Idrettsutøvere som har vært gode ambassadører for laget gjennom nasjonal eller internasjonal deltakelse. Utmerkelsen tildeles etter kandidatens idrettskarriere er slutt eller nedtrappet til lokal deltakelse.

b.       Idrettsutøvere som har vært gode ambassadører for laget gjennom sin innsats i en lengre periode – selv uten å kunne skilte med topp-plasseringer.

c.       Idrettsutøvere som etter endt karriere tar hånd om rekruttering i laget og arbeider aktivt som trener, instruktør eller tar annet administrativt arbeid over lang tid.

d.       Medlemmer som påtar seg store ansvar- og arbeidsoppgaver i forbindelse med utbygging av anlegg, og som med stor entusiasme arbeider til lagets beste – som også kan være en kortere periode.

4.    ÆRESMEDLEMSKAP

Tildeles medlemmer som har ydet laget store og verdifulle tjenester.

De tildeles lagets æresmedalje med diplom. Det forutsettes at vedkommende tidligere er tildelt lagets Fortjenestemedalje og etter den tid har fortsatt sin innsats for laget.

Utdeling av æresbevisninger skjer på årsmøter, årsfester eller jubileumsfester etter vedtak med minst 2/3 flertall i hovedstyret. Utdeling av lagets diplom utdeles på avdelingenes årsmøter.

 

Melhus, 24.06.97