Klubbhåndboka

Klubbhåndboka ble vedtatt på årsmøte i Melhus Idrettslag 23. mars 2021.

Velkommen til Klubbhåndboka for Melhus Idrettslag!

For en lettere orientering over hva som finnes i Klubbhåndboka bør du alltid åpne denne filen først:

Innhold i Klubbhåndboka 12.06.22.docx

Deretter kan du åpne det kapitelet for å søke svar på det du lurer på i denne listen:

1 Klubbinformasjon + Innledning 17.04.2024.docx

2 Organisasjon 17.04.2024.docx2
3 Medlemskap 11.03.22.docx
4 Aktivitetstilbud 28.01.2023.docx
5 Retningslinjer til deg som er ...18.02.23.docx
6 Klubbdrift 12.06.22.docx
7 Økonomi 11.03.22.docx
8 Retningslinjer og Veiledere 11.03.22.docx

9 Lovnorm 22.03.2022.docx

Vi håper du finner svar på det du lurer på og gjerne si fra om det er noe du lurer på.

Evt feil eller redigeringer kan sendes til leder@melhusil.no


Vedlagte filer til Klubbhåndboka:

Politiattest, vedlegg 2023:

Attest 20092023.pdf


Maler til styremøte:

MAL Møtereferat MIL.docx

MAL Innkalling til styremøte MIL.docx


Årsmøtedokumenter:

MAL Saksliste til årsmøte.docx

Årsmøteinnkalling.docx

Sjekkliste Årsmøte.docx

MAL Årsmøte protokoll.docx

MAL Årsberetning.docx

MAL Revisor beretning.docx

MAL Kontrollkomiteens beretning.docx

Forslag til sak til Årsmøte.docx

MAL Årsmøte Powerpoint.pptx


Økonomi skjema:

skjema-utlegg-melhus-il.pdf

Skjema månedsslutt  Melhus IL.pdf

Skjema intern overføring Melhus IL.pdf

skjema-fakt.grunnlag-melhus-il.pdf


Andre dokumenter:

Melhus Idrettslag Unik Identitet Dynamis 2018 5.0.pdf

Branninstrukt Gruva.pdf

Avtalereglement for leie av klubbhuset.docx