Melhus Idrettslag har opprettet spleis!

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 3. Nov 2020

Melhus Idrettslag - Idrettsglede for alle!😍
Vi har nå opprettet en spleis med fokus på barneidrett i år! Pengene vil gå øremerket som tilskudd tilbake til avdelingene våre som har behov for nytt utstyr som vester, kjegler, baller, refleks, klær, matter, mål og så videre og videre!🏃‍♀️
Vi ønsker at absolutt ALLE barn i Melhus skal få muligheten til å delta i idrett og skape nye muligheter for trygghet, lek, mestring og idrettsglede🙂

Bli med å støtt oss i spleis for klubben i vårt hjerte🖤🤍🖤

Se linken her for å delta: https://www.spleis.no/project/151599/description?fbclid=IwAR2ttP11yaK_1gCvQKGOin16zJqMpuSlNq5L5bNnNzsUOGS6qCi1DoQG7xI
Sakliste årsmøte Melhus Idrettslag

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 1. Jun 2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Melhus idrettslag  

Styret viser til innkalling til årsmøte av 26. januar 2019.  

Årsmøtet avholdes den 9. juni 2020 kl. 19.00 i klubbhuset Gruva.  


Under følger saklisten for årsmøtet:  

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete  

Sak 2: Velge dirigent   

Sak 3: Velge referent   

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5: Godkjenne innkallingen  

Sak 6: Godkjenne saklisten   

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og avdelingenes årsmeldinger.  

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

        Sak 10.1 Vedta ny lovnorm og endringer tilpasset Melhus idrettslag

Sak 11: Fastsette medlemskontingent   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett  

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta valg:  

         14.1              Arbeidsutvalget  

         14.2              Kontrollutvalg

         14.3              Revisor    

         14.4             Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

         14.5              Valgkomite  

         14.6              Husstyret  

         14.7             17. mai fanebærer og 2 fanevakter  

  

 Vedlagt følger følgende dokumenter:

 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Melhus Idrettslag 
Støtt skiavdelingens fantastiske arbeid

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 21. Mar 2020

Hei! 

Håper mange nyter det fine skiføret vi har nå. 

Det har jo vært litt i media i det siste om at idrettslag merker perioden vi er inne i økonomisk, Melhus Ski er ikke noe unntak for vi skulle forrige helg egentlig arrangert skirenn for 170 unger, en inntekskilde gikk tapt. I tillegg har vi fått en ekstra regning fra kommunen på 131 000 som vi ikke hadde planlagt for. 

Noen mener sikkert vi burde forstått at regningen kom men vi mener det blir helt feil når vi legger ned så mye frivillig arbeid i folkehelse og barns aktivitetstilbud. Saken står omtalt i Trønderbladet. 

Vi håper derfor det vil gis bidrag pr vipps til nr 506903 slik at vi opprettholder skisporene ut sesongen. 

Vi skal selvfølgelig stå på for å finne penger til å utvikle Skjetnmyra videre, både ny tidtakerbu, gapahuk i skileiken, større parkeringsplass, kulvert istedet for smale skibrua og nye lys i lysløypa står på ønskelisten. 

Vi er også i tett dialog med skytterne om å oppruste skytterhuset, kanskje kan vi ha en åpen kafe der innimellom 😉 Vi har ståpåvilje og interesse i å løfte Melhus Ski frem og skape skiglede for alle så håper et lite bidrag på vipps kjennes riktig for flere! Nr 506903. Takk 😎
Informasjon fra styret

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 12. Mar 2020

På grunn av de iverksatte tiltakene fra myndighetenes side i dag, har styret i idrettslaget hatt møte og diskutert hva dette betyr for driften og aktiviteten på kort og lang sikt.

På møtet ble følgende besluttet:

  • Melhus Idrettslag følger myndighetenes og idrettsforbundets retningslinjer og stenger all organisert aktivitet (trening og konkurranser) i idrettslagets regi så lenge det anbefales.
  • På bakgrunn av dette har vi i dag stengt ned anlegget i Gruva og klubbhuset i Gruva. Bankhallen har meddelt at denne stenges 12/3.
  • Alle avdelinger i idrettslaget tar en gjennomgang og vurderer konsekvensene dette har for driften, planlegger og iverksetter nødvendig tiltak.
  • Årsmøtet utsettes inntil videre og nytt tidspunkt vil bli vurdert rett etter påske.
  • Styret i hovedlaget har opprettet interne rutiner for informasjon og kommunikasjon.
  • Informasjon til medlemmene vil skje på websidene og Facebook.
  • Styremøtene i hovedlaget går som vanlig, men elektronisk.


Styret i idrettslaget oppfordrer alle på det sterkeste å bli med på dugnaden for å redusere omfanget av spredning av smitte.

Så kan vi om en stund igjen utelukkende fokusere på å spre idrettsglede for alle!
Styremøte 12. mars 2020

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 12. Mar 2020

Agenda:

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 12. Mar 2020

I tråd med Norges idrettsforbund og myndighetenes beslutninger avlyses all aktivitet i idrettslagets regi med umiddelbar virkning.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Bankhallen stenges

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 12. Mar 2020

Da det nå har kommet beskjed fra Norges Fotballforbund om at all breddeaktivitet skal stoppes.

Sammen med at alle skoler og barnehager mest sannsynlig vil bli stengt, har vi i styret valgt å stenge ned Bankhallen inntil videre.

Dette for å vise vårt samfunnsansvar og ikke legge til rette for at store forsamlinger møtes.

Beklager det inntrufne, men vi alle må stille opp for å begrense spredningen.

Hallen blir låst av i løpet av kvelden ca. kl 20.

Er det noen som trenger å hente utstyr i hallen etter den tid ber jeg om at de kontakter undertegnede.


Terje Haugen

Styreleder Bankhallen

91361440

Viktig informasjon vedrørende koronavirus

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 9. Mar 2020

Foreløpig har ikke idrettslaget iverksatt egne tiltak utover å følge Folkehelseinstituttets og idrettsforbundets anbefalinger.

Fortsetter utviklingen vil vi iverksette tiltak på kort varsel både når det gjelder idrettsarrangement, treninger og øvrig aktivitet. 

I dag har Norges idrettsforbund i dag publiser følgende:

Vi oppfordrer våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet.


Folkehelseinstituttet har også en oppdatert temaside med anbefalinger ved store arrangementet knyttet til koranasmitte. 

Ved alle arrangementer som samler mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko. 

Folkehelseinstituttet har oppdatert siden med gjengivelse av risikofaktorer og aktuelle tiltak ved gjennomføring av større arrangementer. 

Norges idrettsforbund oppfordrer våre organisasjonsledd og arrangører av idrettsarrangementer om å holde seg løpende oppdatert på denne siden.  

Følg myndighetenes råd om planlengging og risikovurderinger av arrangement her.


Ny innkalling til årsmøte i Melhus Idrettslag

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 16. Feb 2020

Til medlemmer i Melhus Idrettslag

På grunn av koronasituasjonen ble årsmøtet som var kunngjort tidligere utsatt på ubestemt tid.

Det kalles nå på nytt inn til årsmøte i Melhus IL i klubbhuset i Gruva tirsdag 9. juni 2020 kl 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Komplett agenda, saksliste og saker vil bli publisert på våre  hjemmesider 1. juni.


Melhus, 24. mai 2020


Vel møtt!
Hovedstyret i Melhus IL