Styremøte Melhus IL - 20. februar 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 8. Mai 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

  • 08/18 - Godkjenning av referat fra styremøte 16. januar 2018
  • 09/18 – Æresbevisninger i Melhus Idrettslag - nominasjoner
  • 10/18 – Årsmøte/jubileumsfest
  • 11/18 – Behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet (GDPR)
  • 12/18 - Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.