Trener 1-kurs i orientering

Postet av Melhus IL - Orientering den 9. Des 2013

(09.12.2013) Det blir avholdt trener 1-kurs i orientering på Heimdal i januar og februar. Vi skulle gjerne hatt noen med trenerkompetanse i laget, så meld fra til Eivind innen 6. januar. Dra gjerne flere i følge! Kursavgifta blir dekt av o-avdelinga.

INNBYDELSE Trener 1-kurs

Orientering Sør-Trøndelag Orienteringskrets har gleden av å invitere til Trener 1 kurs.

Kurset arrangeres etter malen til den nye Trenerløypa i norsk idrett. Kurset erstatter tidligere Grunnkurs + trener 1 Orientering.

Målgruppe: Trener 1 henvender seg spesielt til nåværende og tidligere aktive utøvere - ungdom, voksne og foreldre som vil være trenere for barn og ungdom. Nedre alder for kursdeltakere er 16 år.

Mål med kurset: Trener 1 har innlærings- og deltakerfokus. Målet med kurset er å gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende o-tekniske ferdigheter, utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på et grunnleggende nivå og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Hovedvekt legges på trening av barn 8-14 år.

Kursdato / tid: 25.-26.jan og 15.-16.feb. 2014

Sted: Heimdal Videregående Skole, Saupstadringen 9, 7078 Saupstad. www.heimdal.vgs.no

Kurspris: Kr. 1000 som inkluderer kursavgift for hele kurset og servering av mat under kurset. Kurslitteratur kommer i tillegg (rabattert).

Vi kommer tilbake til dette med felles bestilling for de påmeldte. Vi gjør oppmerksom på at den enkelte selv må ordne og betale reise og evt. opphold.

Forkunnskaper : Ingen spesielle krav utover å ha deltatt i orienteringsløp og generell interesse for trening og treneroppgaver.

Kursinstruktører: Terje Maroni og Emma Johansson

Påmeldingsfrist: mandag 6.januar

Påmeldingsinfo: Send deltaker navn, klubb, fødselsdato, e-post og telefon til Kretssekretær i Sør-Trøndelag Orienteringskrets - tone.ostgaard@ntebb.no

Litt om kursinnholdet
Kurset er på 45 timer. 31 av timene er undervisning med kurslærer fordelt på 14 timer teori og 17 timer praktisk undervisning. Øvrige 14 timer er selvstudium i form av e-læringsprogram og hjemmeoppgave.

Kurset inneholder både generelle idrettslige emner og spesifikke orienteringsrettede emner.

De 6 kursmodulene er:
Trenerrollen (11 t)
O-teknisk trening for barn og ungdom (15 t)
Løypelegging (5t)
Mål og verdier i barne- og ungdomsidrett (4 t)
Aldersrelatert trening (7)
Idrett uten skader (3t)

Kursplanen ligger på www.orientering.no , menyknapp utdanning.

Praksis: I løpet av kurset eller etter å ha gjennomført alle modulene på trener- 1 skal kursdeltakerne gjennomføre instruktør- og trenerpraksis i minst 45 timer og ha gjennomført tre terminfestede o-løp for å bli autorisert trener I.

Mer detaljert informasjon om kurset blir sendt til de påmeldte deltakere etter påmeldingsfristens utløp. Ved spørsmål, kontakt kursarrangør: Sør-Trøndelag Orienteringskrets, Tone A. Østgaard, tone.ostgaard@ntebb.no , tlf. 454 38 150


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.