Styremøte Melhus IL - 19. juni 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 19. Jun 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

NB! Møtet er i 2. etg denne gangen.

  

Agenda til hovedstyremøtet

  • 27/18 – Godkjenning av referat fra styremøte 15. mai 2018
  • 28/18 – Identitet og profil for idrettslaget (sak ettersendes)
  • 29/18 – Tilbakemelding til idrettsrådet vedrørende barneidrett og svømming (kort orientering)
  • 30/18 – Idrettsforbundet – nytt idrettspolitisk program
  • 31/18 – Innspill fra styrkeløft vedrørende utnyttelse av eksisterende areal i Gruva
  • 32/18 – Innspill fra fotball vedrørende plan for utvikling av Gruva – hva gjør vi?
  • 33/18 – Rapportering status avdelingene

 

Det vil bli ettersendt saksdokumenter knyttet til sak 28/18. For øvrig se vedlegg.

Vi starter styremøtet med utdeling av æresbevisning til de som ikke fikk dette på årsmøtet.

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.