17. mai - feiring og tog under idrettslagets fane

Postet av Melhus IL den 16. Mai 2022


Hei alle sammen og gratulerer med 17. mai.

Pandemien er over og vi kan på nytt feire 17. mai på tradisjonell måte. Oppfordrer alle til å stille opp og gå under Melhus Idrettslag sin fane i folketoget. 

Vi møtes i sentrum i 11-tia og går sammen i toget i sentrum. Årets fanebærer er Kristoffer Lerli som representerer O-avdelingen. Se etter fanen og bli med.


 

Årsmøte 22.mars 2022 Melhus Idrettslag

Postet av Melhus IL den 9. Mar 2022Til medlemmer i Melhus Idrettslag

Melhus, 08.03.2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte

Melhus Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte i Melhus Idrettslag 1.februar 2022.

Årsmøtet avholdes den 22.mars i 2.etg i klubbhuset i Gruva klokken 19:00.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:       Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:      Velge dirigent(er)

Sak 3:      Velge protokollfører(e) 

Sak 4:      Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5:      Godkjenne innkallingen

Sak 6:      Godkjenne saklisten

Sak 7:      Godkjenne forretningsorden

Sak 8:      Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:      Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10:    Behandle forslag og saker

                  10.1 Oppdatere idrettslagets lov (se eget vedlegg)

                  10.2 Opprette Melhus Swing som egen avdeling (se eget vedlegg)

                  10.3 Endre valgkomiteordning i hovedlaget (se eget vedlegg)                                                                        

Sak 11:     Fastsette medlemskontingent

Sak 12:    Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13:    Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14:    Foreta følgende valg:

         14.1 Styre

         14.2 Kontrollutvalg:

         14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

         14.4 Valgkomité:

         14.5 Husstyret

         14.6 17.mai fanebærer og to fanebærere

         14.7 Revisor

Sak 15      Utdeling av hedersbevisninger

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder i Melhus Idrettslag Simen Bruheim kontaktes på 40849074 eller leder@melhusil.no. For saker til årsmøte bruk eget skjema som sendes til leder@melhusil.no

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Melhus Idrettslag


Vedlagte dokumenter tilhørende årsmøtet 2022:

Saksliste Årsmøte 22.03.2022.pdf

Sak 10.1 Lovnorm.pdf

Lovnorm for Melhus Idrettslag 22.03.2022.docx
Sak 10.2 - Melhus Swing.pdf

Sak 10.3 - Valgkomite.pdf

Sak 11 - Medlemskontingent.pdf

Årsberetning 2021.pdf

Budsjett hovedlaget til årsmøtet.pdf

Total - (Melhusil) Melhus Idrettslag 20220302 134709.PDF

Årsregnskap 2021.pdf

Signert protokoll 23.03.2022.pdf