Festivallotteriet 2010 - vi gratulerer

Postet av Melhus IL den 31. Okt 2010

Følgende vinnerere av årets lotteri:

VINNERE AV FESTIVALLOTTERIET 2010

1. PREMIE EIRIN ULFSNES HORTEN

2. PREMIE LINE MASTERUD KNUTSEN

3. PREMIE OTTAR LANGÅS

4. PREMIE MARGRETHE S. WOLD

5. PREMIE EVEN LANGØRGEN

 

FOR Å HENTE GEVINST, TA KONTAKT MED SISSEL KEISERÅS PÅ TLF 48093718.

GRATULERE SÅ MYE OG GOD TUR!!!

Roy Åge Østerås

Leder MIL
Ikke tvil, bruk spillekortet ditt

Postet av Melhus IL den 4. Okt 2010

Hei alle idrettsvenner i Melhus idrettslag
Det er snart 300 stykker som støtter oss med grasrotandelen
Dette koster deg ingenting, men gir Melhus IL over 100 000 kr.
Dette er penger som vil bli brukt til prosjekter , for eksempel til ny løype i skjetnemarka, nytt kunstgress i Gruva, oppgradering av klubbhuset osv.
Si fra neste gang du tipper, at grasrotandelen din skal gå til Melhus IL.  Så enkelt er det.
 
For Melhus IL
Roy Åge ØsteråsSpillemidler til utstyr 2010

Postet av Melhus IL den 17. Sep 2010

(15.9.2010) Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” fortsetter i 2010. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet og har vart siden 2003. Totalt har over 90 millioner kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler. Årets søknadsrunde varer fra 16. september til 15. november. Det er utstyr fra innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret det kan søkes om støtte til. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett. Idrettsskoler kan  søke om utstyr til bruk i idrettsskolen.

For kontaktpersoner, retningslinjer og ytterligere informasjon se linken på hjemmesiden til Norges Idrettsforbund Spillemidler til utstyr
Bruk av klubbhuset

Postet av Melhus IL den 10. Sep 2010

Ber alle sjekke at tidene de er oppsatt med i huskalenderen er rett, denne skal være oppdatert til enhver tid.

Ved konflikter eller tvil, skal huskalenderen være retningsgivende, husk å melde inn alle deres aktiviteter i klubbhuset.

Fortsatt god høst

Jørn
Evaluering Melhusfestivalen 2010

Postet av Melhus IL den 30. Aug 2010

Hallo alle sammen

 

Da er Melhusfestivalen over for i år

Vi fikk testet Melhus sentrum som konsertarene, med en noe halvferdig miljøgate som ga noen utfordringer.

 

Styret i Melhusfestivalen vil nå i etterkant ha en evaluering av årets festival, og er i forbindelse med dette interessert i å høre DIN mening om årets festival.

Alle henvendelser vil selvfølgelig bli behandlet anonymt.

 

Hva var bra, hva var ikke bra, og hva kan gjøres annerledes ved en senere anledning.

 

Det fins flere metoder for å gi tilbakemelding:

 

 

mvh.

 

Festivalstyret.
Melhusfestivalen 2010

Postet av Melhus IL den 9. Jun 2010

www.melhusfestival.no

Det har vært noen hektiske dager etter festivalen for å prøve å få redusert noe av det underskuddet vi så vi kom til å få.  God jobbing med dette og velvillighet fra leverandører, har gjort at vi kommer ut med et underskudd i 2010 på ca 120 000.

Jeg er veldig lei meg for at vi havnet i en slik situasjon i år også, da jeg var sikker på at vi skulle skape et positivt resultat i år.  Underskuddet vil bli lagt fram for hovedstyret i MIL og foreslått dekket av hovedlaget.

Hovedårsaken som er kommet fram i evalueringsmøte er for dårlig markedføring og at familieshow ikke trekker noe folk. 

Det er nå satt ned en gruppe som skal se på hvilket konsept/kostnadsramme og tidpunkt som det er mulig å arrangere Melhusfestival i framtiden, som gir oss et overskudd.  Gruppa vil legge fram dette i løpet av 2 måneder til hovedstyre i MIL.

Selv om ikke kom i mål med det budsjetterte overskuddet, takker jeg festivalsjefen og de andre lederene for å ha stått på og for å ha gjort en god jobb.

Roy Åge Østerås/Leder i idrettslaget

 

Når det gjelder resultatet var det ca antall som kom inn på de forskjellige arrangementene:

Brøndbo i Kirka, ca 300 Onsdag

Sie Gubba, ca 800 Fredag

Slank bakfra ca 600 Lørdag.

Som dere ser er dette altfor lave tall, spesielt lørdagen er veldig dårlig. 

 
Ekstraordinært årsmøte 29. juni kl. 19.30

Postet av Melhus IL den 10. Apr 2010

Ekstraordinært årsmøte i Melhus IL 29. juni 2010

Gruva 2. etasje kl. 19.30

Sak: Godkjenning til Fotball, låneopptak kunstgress
Melhusfestival 2010

Postet av Melhus IL den 18. Mar 2010

GLAD NYHET

 

Det blir Melhusfestival i år også.

 Festivalsjef : Hege Willadsen


Årsmøte Melhus IL

Postet av Melhus IL den 17. Jan 2010


23. mars 2010 kl 1930 i Gruva, 2. etasje


- Åpning v/ leder
- Valg på møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
- Årsmeldinger
- Revidert regnskap
- Budsjett
- Medlemskontigent
- Valg

Velkommen!
Ansvar for servering og rydding har arbeidsutvalget