Styremøtet Melhus IL - 12. desember 2016

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 11. Jan 2017

Kaller inn til styremøte i Gruva mandag 12 desember.

Arbeidsutvalget møter kl. 1900

Hovedstyret møter kl. 2000

Agenda til hovedstyremøtet

  • 16/43 Godkjenning av referat fra styremøte 17/10-16
  • 16/44 Medlemsregistrering
    • Status
    • Duplikatvasking
  • 16/45 Rapportering fra avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling og spesielt hva status er på medlemsregistreringen.

Stein Ivar Foss

Mob: 976 94 418

E-post: leder@melhusil.no