Styremøtet Melhus IL - 17. oktober 2016

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 16. Okt 2016

Arbeidsutvalget møter kl. 1900

Hovedstyret møter kl. 2000

Agenda til hovedstyremøtet

 • 16/37 – Godkjenning av referat fra styremøte 20/6-16 og 19/9-16
  • Referat fra 20/6 følger vedlagt.
 • 16/38 – Medlemsregistrering
  • Hvordan ligger vi an?
 • 16/39 – Forsikringssak
  • Tyveri av lykter på tråkkemaskinen i Skjetnemarka.
 • 16/40 – Utleie av Gruva
 • 16/41 – Elektroniske betalingsløsninger
  • Handball ønsker å ta i bruk mCash
  • Bruk av andre betalingsløsninger som Vipp’s, ValYou og MobilePay
 • 16/42 - Rapportering fra avdelingene


Oppfølgingssaker

 • 16/34 – Forsikringssak
  • Brannen hos Keiserås og idrettslagets utstyr som var lagret der
  • Jfr. oppdatering av forsikringsobjekter i idrettslagets forsikringer
 • 16/35 – Klubbhåndbok
  • Er det et behov for dette i Melhus IL?
  • Har vi gode dokumenterte rutiner for administrasjon og drift av lag/avdelinger som gjør det enkelt å finne ut hva som gjelder internt?

Alle avdelingene bes sende referat fra sine styremøter/årsmøter til leder (leder@melhusil.no) slik at vi kan referere til disse på møtene i tillegg til at lederne for de ulike avdelingene forteller om aktiviteten i sin avdeling.