Styremøte Melhus IL - 19. september 2016

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 20. Sep 2016

Arbeidsutvalget møter kl. 1900

Hovedstyret møter kl. 2000

Agenda til hovedstyremøtet

 • 16/32 – Godkjenning av referat fra styremøte 20/6-16
 • 16/33 – Medlemsregistrering
  • Viser til temamøte i august og utsendte referat fra dette møtet. Vi trenger å diskutere og ta beslutning på:
   • Ansvar og roller for medlemsregistrering, oppfølging og betaling av medlemskontingent
   • Omfang og bruk av medlemsregisteret – felles løsning for hele idrettslaget vs. differensiering.
   • Betalingsløsninger knyttet til medlemskontingent.
   • Betaling/fakturering av aktivitetsavgift – bruke samme løsning eller fortsette som med dagens løsning.
   • Avklaring forholdet mellom Melhus og Gimse når det gjelder håndball og aktivitetsstøtte.
 • 16/34 – Forsikringssak
  • Brannen hos Keiserås og idrettslagets utstyr som var lagret der
  • Jfr. oppdatering av forsikringsobjekter i idrettslagets forsikringer
 • 16/35 – Klubbhåndbok
  • Er det et behov for dette i Melhus IL?
  • Har vi gode dokumenterte rutiner for administrasjon og drift av lag/avdelinger som gjør det enkelt å finne ut hva som gjelder internt?
 • 16/36 - Rapportering fra avdelingene

Alle avdelingene bes sende referat fra sine styremøter/årsmøter til leder (leder@melhusil.no) slik at vi kan referere til disse på møtene i tillegg til at lederne for de ulike avdelingene forteller om aktiviteten i sin avdeling.