Styremøtet Melhus IL - 20. juni 2016

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 14. Jun 2016

Kaller inn til styremøtet i Gruva mandag 20. juni.

Arbeidsutvalget møter kl 1900

Hovedstyret møter kl 2000


Agenda til hovedstyremøtet

 • 16/24 - Godkjenning av referat fra styremøte 25/4-16
 • 16/25 - Forsikringer
  • Underslagsforsikring. Jfr. krav til idrettslag er vi pålagt å ha underslagsforsikring.
  • I tillegg har vi et behov for å gå igjennom eksisterende forsikringer for å se på om disse er i tråd med de behov vi har pr dd.
   • Her kan det være nye anleggsmidler, utrangerte anleggsmidler, verditakst eiendommer+++
 • 16/26 - Mobile betalingsløsninger
  • Retningslinjer og bruk av mCash, Vipps, MobilePay
 • 16/27 - Medlemsbladet
  • Fastsette siste frist for innsending av innhold og mål om utsendelse rett etter skolestart?
 • 16/28 - Medlemsregister
  • Her har vi behov for å sette ned en arbeidsgruppe som må jobbe med dette til høsten. Frist for etablering av godkjent medlemsregister er 31/12-16.
  • Forslag til representanter i arbeidsgruppen: fotball, håndball, sekretær, kasserer og leder.
 • 16/29 - Lys i Gruva – finansiering
  • Egen sak presenteres på styremøtet. Avhenger av avklaringer med MelhusBanken.
 • 16/30 - Fritak treningsavgift
  • Har mottatt søknad om fritak for treningsavgift hvor fotball søker hovedlaget om kompensasjon. Har vi klare retningslinjer? Kan vi få refundert dette fra kommunen?
 • 16/31 - Rapportering fra avdelingene

Alle avdelingene bes sende referat fra sine styremøter/årsmøter til leder (leder@melhusil.no) slik at vi kan referere til disse på møtene i tillegg til at lederne for de ulike avdelingene forteller om aktiviteten i sin avdeling.

Vedlegg: Møteplan høst 2016/vår 2017 og oppgavefordeling arbeidsutvalget.