Styremøte mandag 25. april 2016

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 25. Apr 2016

Da er det på tide å konstituere oss.

Kaller inn til styremøtet i Gruva tirsdag 25. april


Arbeidsutvalget møter kl 1900


Hovedstyret møter kl 2000


Agenda til hovedstyremøtet

 • Konstituering og arbeidsfordeling
 • Idrettsregistreringen
 • Gauldal Arena AS – forkjøpsrett aksjer
 • Økonomi
  • Rapportering
  • Forsikring
 • Enklere idrettslag
  • Nye retningslinjer
  • Medlemsregistrering
 • Møteplan vår/høst 2016
 • Rapportering fra avdelingene

Alle avdelingene må sende referat fra sine styremøter/årsmøter til leder (leder@melhusil.no) slik at vi kan referere til disse på møtene i tillegg til at lederne for de ulike avdelingene forteller om aktiviteten i sin avdeling.

Er det skifte av verv i avdelingene og andre skulle hatt innkallingen, videresend den til rette vedkommende og gi meg tilbakemelding om riktig kontaktperson.