Referat foreldremøte 14. oktober 2013

Postet av Melhus IL - Håndball den 17. Okt 2013

Følgende barn var representert på foreldremøtet: Silje, Aurora, Helen, Tuva, Silje St, Amalie Ste, Ida, Nora, Anniken, Amalie Sol, Helene.
 
Sak 1 - Melhus/Gimse Håndball - presentasjon av styret
Se informasjon på hjemmesidene.
 
Sak 2 - Lagledelse Jenter 2002
Trenere:
– Hege Kvalen, tlf. 920 42 328
– John Horg, tlf. 926 47 341
Lagleder:
– Turid V. Riset, tlf. 918 97 898

Informasjon til foreldre vil bli lagt ut på hjemmesidene løpende, i tillegg til at mail/facebook vil bli benyttet ved noen anledninger.

Sak 3 - Treningstilbud 2013/2014

•Treninger
–Mandager, Melhushallen, kl. 18-19.15
–Torsdager, Lundahallen, kl. 18-19.30
•Seriespill
–Ett lag i by-serien
–Ett lag i gauldalsserien
•Cupspill
–Julecup
–Reisecup (Steinkjer?)
•Ekstra treningstilbud
–Onsdager, C-bygget (avvent nærmere beskjed om oppstart)
–Søndager, teknikktrening (avventer nærmere beskjed om oppstart)
 
Sak 4 - Tilsynsvakter
Alle lag i klubben må stille med tilsynsvakter hver sesong for at vi skal kunne trene i Melhushallen. Dette er en jobb laget får betalt gode penger for. Tilsynsvakter for vårt lag:
•2012/2013: Helen Sørløkken og Hannah H. Hollekim
•2013/2014: Tuva Indbryn og Helene V. Riset
 
Sak 5 - Kamparrangement
Alle lag i klubben må dele på arbeidet med kamparrangement. Målsettingen er at vi skal bli BEST i kretsen til å arrangere kamper. Dette krever at den som blir satt opp på kamparrangement gjør en ekstra innsats.
•Vi må stille med 2 til sekretariat, 2 til kiosk og en dommervert. Oppdaterte instrukser for disse rollene ligger på hjemmesiden - MÅ LESES AV ALLE!
•Noen dommere krever betalt for diett på skjema for dommerhonorar, i tillegg til at de får servering i hallen. Dette sier vi at i utgangspunktet er OK.
•Det er nye rutiner for kjøkkennøkkel i Melhushallen og de som skal ha kioskvakt må nå få tilsynsvakt til å låse opp/igjen døra til kjøkkenet. Nøkkel til skapet inne på kjøkkenet får dere fortsatt utdelt fra tilsynsvakta.
•Det oppfordres sterkt til at sekretariatet bruker mikrofonen i hallen. Musikkanlegget fungerer også, og er lov å bruke for den som har lyst til det!
•Kampresultat skal ringes inn av sekretariatet etter kampslutt. Kamprapport skal i tillegg legges i tilsynsvaktrommet. Rapportene skal sendes inn til kretsen, og ikke innsendt rapport = bot.
 
Det var enighet i foreldregruppa om at lagleder fordeler ansvar mellom foreldre. Egen oversikt vil bli lagt ut når dette er klart. Helgen 19. oktober er avgjort: Kiosk: Andrine Marie. Sekreteriat: Amalie Stendal og Sije Strøm. Dommervert: Helene
 
 
Sak 6 - Julecup
Styret jobber med å få satt sammen en julecupkomitè som skal ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av julecupen. Noen navn står alt på blokka, men vi mangler flere, og alle lagledere oppfordres til å forhøre seg i egen foreldregruppe om noen kan se for seg en oppgave ifm. julecupen. Det er gode penger å tjene for laget her! Lagledere bes melde inn gode kandidater til anja.kjelstad@netcom.no innen 15.oktober.
–Leder, samt ansvarlig for påmelding/kampoppsett er på plass
 
Ingen fra laget meldte seg.
Alle må påberegne å bli satt opp til å bidra på selve gjennomføringen.
 
Sak 7 - Budsjett 2013/2014
Vi har satt opp et budsjett for året som gjør at vi kommer ut i 0 (null). Her er noen av forutsetningene i budsjettet:
•Treningsavgift
–Kr. 800,-
–Søskenmoderasjon på barn nr. 2 (Melhus/Gimse IL), halv pris
•Halleie
–Nytt av året, budsjettert med kr 3 400,--
•Dugnader
–Har lagt inn kr 5 000 i dugnadsinntekter. Her mangler vi fortsatt forslag!!!
•Egenandel ved cuparrangement ble besluttet innført for laget
–500 kr for reisecup (kan bli justert opp dersom vi ikke får inn dugnadspenger)
–200 kr for julecup (kan bli justert opp dersom vi ikke får inn dugnadspenger)
 
Sak 8 - Trening og kamp
Ved forfall MÅ det gis beskjed til en av trenerne, både til trening og kamp.
 
Kampoppsett er lagt ut som egen sak på denne siden.
 
Kamper: Oppmøte 45 minutter før kampstart i angitt hall, ferdig påkledd.
 
Takk for oppmøtet:)
 
Turid V. Riset

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.