Sakliste årsmøte Melhus Idrettslag

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 1. Jun 2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Melhus idrettslag  

Styret viser til innkalling til årsmøte av 26. januar 2019.  

Årsmøtet avholdes den 9. juni 2020 kl. 19.00 i klubbhuset Gruva.  


Under følger saklisten for årsmøtet:  

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete  

Sak 2: Velge dirigent   

Sak 3: Velge referent   

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5: Godkjenne innkallingen  

Sak 6: Godkjenne saklisten   

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og avdelingenes årsmeldinger.  

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

        Sak 10.1 Vedta ny lovnorm og endringer tilpasset Melhus idrettslag

Sak 11: Fastsette medlemskontingent   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett  

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta valg:  

         14.1              Arbeidsutvalget  

         14.2              Kontrollutvalg

         14.3              Revisor    

         14.4             Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

         14.5              Valgkomite  

         14.6              Husstyret  

         14.7             17. mai fanebærer og 2 fanevakter  

  

 Vedlagt følger følgende dokumenter:

 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Melhus Idrettslag