Styremøte Melhus IL - tirsdag 17. september 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 16. Sep 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

  • 47/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 20. august 2019
  • 48/19 – Nominering av årets ildsjel – (info) 
  • 49/19 – Idretten i Melhus – behov for anleggsmidler – påvirkning etter valget
  • 50/19 – Status hallfordeling
  • 51/18 – Bildebruk for idrettslag 
  • 52/19 – Nye Gruva – klubbhus for hele idrettslaget
  • 53/19 – Status oppfølgingssaker
  • 54/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.