Styremøte Melhus IL - tirsdag 6. mars 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 1. Mar 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

  • 08/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 22. januar 2019
  • 09/19 - Æresbevisninger i Melhus Idrettslag - nominasjoner
  • 10/19 - Profil og identitet - årsmøtesak
  • 11/19 – Årsmøtet 2019 - avdelingsvise årsmøter, dokumenter og årsmeldinger til hovedlaget
  • 12/19 – Økonomirutiner - revisors anmerkning mva-plikt
    • På bakgrunn av tilbakemelding fra revisor vedrørende beregning av forholdsmessig fradrag for merverdiavgift kan dette medføre at vi må endre rutinene for regnskapsføring for idrettslaget. I ytterste konsekvens blir at vi må avlegge månedlig regnskap for å tilfredsstille innberetning av mva-omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven. Mer info på møtet.
  • 13/19 - Melhus idrettsråd - årsmøte
  • 14/19 - Samordnet rapportering - årsrapportering idrettsforbundet
  • 15/19 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.