Styremøte Melhus IL - tirsdag 11. desember 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 9. Des 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

  • 61/18 – Godkjenning av referat fra styremøte 20. november 2018
    • Lenke til referatene: https://www.melhusil.no/storage/files?uid=1101462825&pfi=27171     
      Logg på med brukernavn og passord i min idrett/klubbadmin. 
  • 62/18 - Møteplan 2019 - frister for årsmøter
  • 63/18 - Hovedaktiviteter 2019
  • 64/18 - Æresbevisninger til årsmøtet 2019
  • 65/18 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.