Styremøte Melhus IL - tirsdag 20. november 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 9. Nov 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

  

Agenda til hovedstyremøtet

  • 56/18 – Godkjenning av referat fra styremøte 15. oktober 2018 og ekstraordinært styremøte 25. oktober 2018
    • Logg på med brukernavn og passord i min idrett/klubbadmin. 
  • 57/18 – Profil og identitet – videre arbeid
  • 58/18 – Ny gren i håndball – beachhåndball – støtte til midlertidig bane
  • 59/18 – Støtte til nytt kjøkken i Melhushallen
  • 60/18 – Rapportering status avdelingene 

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.