Styremøte Melhus IL - tirsdag 15. oktober 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 14. Okt 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

  • 49/18 – Godkjenning av     referat fra styremøte 28. august 2018 og 18. september 2018
  • 50/18 – Informasjon om nye     personvernregler (GDPR) for idrettslag fra idrettsforbundet
  • 51/18 – Hallfordeling –     revidert plan – behov
  • 52/18 – Klubben I mitt     hjerte
  • 53/18 – Informasjon om profil og identitet
  • 54/18 – Rapportering status     avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.