Styremøte i Melhus IL - 18. september 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 16. Sep 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

  

Agenda til hovedstyremøtet

 • 43/18 – Godkjenning av referat fra styremøte 28. august 2018
 • 44/18 – Intern bruk av klubbhuset i Gruva – fra Trimavdelingen
 • 45/18 – Workshop – plan for workshop og samlinger
 • 46/18 – Veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer (lenke)
 • 47/18 – Oppfølgingssaker
  • Medlemskontingent – opplæring, vasking og opplæring
  • Utvikling av Gruva
  • Opplæring førstehjelp
  • Bruk av hjemmeside fra idretten online og sosiale medier
 • 48/18 – Rapportering status avdelingene

 

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.