Styremøte Melhus IL - 28. august 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 28. Aug 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

  • 34/18 – Godkjenning av referat fra styremøte 19. juni 2018
  • 35/18 – Idrettens hederskveld – årets ildsjel – kandidat fra Melhus IL (se vedlegg)
  • 36/18 – Hallfordeling
  • 37/18 – MedIemsregister – oppdatering av e-postadresser (GDPR)
  • 38/18 – Økonomi og fakturering – ta i bruk elektronisk faktura til regnskapsfører
  • 39/18 – Oppfølging - innspill fra fotball vedrørende plan for utvikling av Gruva – hva gjør vi?
  • 40/18 – Kurs – opplæring – tillitsvalgte høst 2018
  • 41/18 – Identitet og profil Melhus IL – info opplegg
  • 42/18 – Rapportering status avdelingene

 Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.