Styremøte Melhus IL - 15. mai 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 8. Mai 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

  

Agenda til hovedstyremøtet

 • 16/18 – Godkjenning av referat fra styremøte 17. april 2018
 • 17/18 – Nytt initiativ – «uorganisert»-aktivitet i idrettslagets regi (se vedlegg)
 • 18/18 – Referat fra årsmøtet i Melhus Idrettsråd
 • 19/18 – Orienteringssak merverdiavgiftsplikt sponsormidler håndballavdelingen
 • 20/18 – Medlemskap i idrettslaget og medlemsregistrering 2018
 • 21/18 – Identitet og profil for idrettslaget
 • 22/18 – Fordeling av aktivitetsmidler
 • 23/18 – Nye regnskapsrutiner – remittering – erfaringer så lang og veien videre
 • 24/18 – Digital dugnad Melhusbanken (NB! info sendes ut denne uken siden kampanjen starter 14/5)
 • 25/18 – Markering 17. mai
 • 26/18 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.