Styremøte Melhus IL - 12. desember 2017

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 10. Des 2017

Vi møtes i 1. etg. i Gruva.

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.
Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

  • 54/17 - Godkjenning av referat fra styremøte 21. november 2017
  • 55/17 – Medlemskontingent
    • spørsmål om betaling av medlemskontingent i desember om denne skal gjelde for nytt år
  • 56/17 - Status på avtale med MelhusBanken
  • 57/17 - Signatur og fullmaktsstruktur
  • 58/17 – Æresbevisninger – nominasjonskomite
  • 59/17 – Årsmøte/jubileumsmøte - komite
  • 60/17 - Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no<mailto:leder@melhusil.no>.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no<mailto:leder@melhusil.no>.