Styremøte Melhus IL - 21. november 2017

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 17. Nov 2017

Vi møtes i 1. etg. i Gruva.

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.


Agenda til hovedstyremøtet

  • 48/17 - Godkjenning av referat fra styremøte 17. oktober 2017
  • 49/17 - Økonomirutiner v/Siri
  • 50/17 - Status på avtale med MelhusBanken og Sparebank1 Midt-Norge
  • 51/17 - Signatur og fullmaktsstruktur
  • 52/17 - Årsrapportering/årsmøter våren 2017 - frister
  • 53/17 - Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.