Styremøte Melhus IL - 19. september 2017

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 17. Sep 2017

Vi møtes i 1. etg. i Gruva.

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.
Hovedstyret møter kl. 2000.


Agenda til hovedstyremøtet

 • 37/17 – Godkjenning av referat fra styremøte 22. august 2017
 • 38/17 – Oppfølging Melhus IL fotball sin sponsoravtale med Sparebank1 Midt-Norge
 • 39/17 – Oppfølging plan/framdrift økonomirutiner/rapportering
 • 40/17 – Styrearbeid/lovnorm – oppfølging fra kurset 12. september
  • Roller/ansvar
  • Fullmaktsstruktur
  • Årsmøtestruktur
  • Årshjul
  • Regnskaps-/rapporteringsrutiner
  • Arkiv – vår historikk
  • Signaturer bankkonti
  • = klubbguide
 • 41/17 – Ajourføring av medlemsregister
 • 42/17 – Rapportering status avdelingene

 

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.