Møte i arbeidsutvalget og styremøte tirsdag 28. februar 2017

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 23. Feb 2017

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 7/17 – Godkjenning av referat fra styremøte 16. januar 2017
 • 8/17 – Medlemsregistrering
  • Status (pr 23/2 har 320 betalt….)
  • Fakturering og betaling
  • Samarbeid Melhus og Gimse - registrering
   • Håndball
   • Ski
  • Ajourføring av personopplysinger og bruk av Min Idrett
 • 9/17 – Årsmøter
  • Avdelingene
  • Hovedlaget
  • Årsrapport m/regnskap
 • 10/17 – Æresbevisninger og heder
  • Æresmedlemskap i Melhus IL
  • Årets ildsjel (Krets/nasjonalt)
 • 11/17 – Status Skjetnemarka
 • 12/17 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.