Ekstraordinært styremøte 25. oktober 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 25. Okt 2018

55/18 – Navneendring/profilendring Melhus/Gimse håndball til Melhus håndball

 

Som dere sikkert har fått med dere så har Melhus håndball kommet i media både positivt og negativt etter kick-off’n på søndag.

Her har det nok vært noen uheldige prosesser, initiativ og beslutninger, og det har kanskje gått litt fort i svingene. Noe som har resultert i negative mediaoppslag og kommentarer på sosiale medier. Beklageligvis har dette rammet idrettslaget men også enkeltpersoner.  På bakgrunn av dette har jeg vært i dialog med styreleder i Gimse IL både før og etter deres styremøte. Her har vi blitt enige om at dialogen mellom idrettslagene rundt dette, slik forholdene er nå, kun går mellom oss. 

I tillegg har denne saken en slik karakter at styret i Melhus IL bør behandle denne med tanke på videre prosess.

Innkaller til ekstraordinært styremøte i Melhus IL torsdag 25. oktober kl. 1900 i Gruva 1. etg.

For de av dere som ikke har anledning til å delta, vennligst gi beskjed eller still med vararrepresentant.
Styremøte Melhus IL - tirsdag 15. oktober 2018

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 14. Okt 2018

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

  • 49/18 – Godkjenning av     referat fra styremøte 28. august 2018 og 18. september 2018
  • 50/18 – Informasjon om nye     personvernregler (GDPR) for idrettslag fra idrettsforbundet
  • 51/18 – Hallfordeling –     revidert plan – behov
  • 52/18 – Klubben I mitt     hjerte
  • 53/18 – Informasjon om profil og identitet
  • 54/18 – Rapportering status     avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.Levert av IdrettenOnline