Maraton i Sommerspræll er over

Postet av Melhus IL - Orientering den 8. Jul 2012

(08.07.2012) Sommerspræll 2012 er over og det var mye positivt å høre om alle arrangement. Fint konsept! Det hadde gjort seg med 200 flere betalende på eks. revyen, men det blir positive tall i regnskapet allikevel. Dog ingen stor økonomisk suksess, men det blir utbetalt litt til laga som vederlag for dugnad har Grete antydet.

Maraton-komiteen i Sommerspræll har evaluert løpet 23. juni og generelt var det tilfredsstillende gjennomføring, men deltagelsen burde vært høyere her også.

Dugnadstimene for o-avdelinga er rapportert inn og vi har gjort en flott innsats tross ei liten avdeling!

ARBEIDS- OG ERFARINGSNOTAT O-AVDELING SOMMERSPRÆLL-MARATON 2012

(Laget etter oppsummeringsmøtet 27. juni 2012.) Kursiv skrift er forslag til forbedringer.MØTER OG PLANLEGGING

Sprællmaraton-komiteen har hatt fire møter for planlegging og samkjøring. Det er Grete og John fra Spræll-gjengen, Trim, Ski og o-avdelinga.

Det første som ble diskutert og besluttet var trasevalg for familieløype, halv- og kvartmaraton. Folk i form-løypa og Øyås-/Øybergområdet ble valgt som traseer.

Deltagere på møtet syntes traseene var svært fine og løperne det samme.

Tidlig måtte vi fordele ansvaret for arrangementet. Grete og John skulle dra arrangementet i sin helhet, Trim fikk ansvar for familiemaraton i Folk i form-løypa, Ski skulle ha ansvar for start, mål og tidtaking og Orientering løypene for kvart- og halvmaraton og kart. Hver avdeling skulle rekruttere dugnadshjelp til sine arbeidsoppgaver.

Undertegnede har også noen timer med internplanlegging vedr. arbeidsfordeling av dugnadsgjengen.

KART

Etter at traseene var bestemt kontaktet jeg Roar Dørum i Melhus kommune. Vi hadde to til tre møter før vi fikk et akseptabelt kart tenkt brukt for arrangørplanlegging og som oppslag i løypa for ukjente trimmere.

Kartet vil måtte endres ut fra start og til Rema – ellers ingen endringer dersom samme trase blir brukt.

MERKING

Vi fikk utdelt remser ( 4x15cm) av presenning med hull i og trykt Sommerspræll-logo i ulike farger. Merkene kunne festes med strips eller tau. Vi satte ut merking rundt kryss og stideler i kvart- og halvmaratonløypa 6-8.juni.

Løpsdagen supplerte vi med noen merker og brukte en del sperrebånd i vei- og stideler i marka. På grus og asfalt ble det brukt merkespray i kryss.

Merkene var alt for små, særlig som merking løpsdagen og vi fikk for lite merkespray. Tofarget merkebånd, rød/kvit oppdelt i 60 cm lengde vil være betydelig bedre. Ulempen er at det ikke kan relateres til Sommerspræll og merking må suppleres med retningsskilt i trase-deler utenom løpsdagen. Det vil være ønskelig med Km-skilt under løpet eks. hver 5. km. Skal vi bruke spraymerking må det være sterkere farg og det trengs om lag 6 bokser. Sperrebånd i stideler i marka er svært trygt.

LØPSGJENNOMFØRING

Felles oppmøte etter merking og før start var Gaulasenteret kl 0915.

Vi supplerte Trim som vakter i veikryss i sentrum når fellesstartene passerte. Ellers bemannet vi 10 punkter med 13 personer under løpet. Det var 8 veikryss og to strømgjerde-passeringer i traseen fra Tirslaugkrysset til gangfeltet ved Capro på Brekkåsen.

Sannsynlig er det nødvendig, både for å være veivisere og å ivareta trafikksikkerheten, at vi ikke kan endre dette. Vi kan merke noe bedre mellom Rognbakkan og Aundalen i krysset til Kvammen. Spraymerking i kryss med retningsforandring uten vakt krever svært god merking.

GENERELT

Responsen fra løpere og arrangører tyder på at konseptet var vellykket og så får vi håpe at deltagerantallet kan øke en del til neste år.


DUGNADSTIMER O-AVDELINGA SOMMERSPRÆLL 2012Navn

Andre datoer

6.-7.juni

23.juni

Vakt og

merking

Nedtaking

av merker

24.6.-

Sum timer

Eivind Bakk

30. januar: 2

16. april: 2

21. mai: 2

Admin. av vakter 3

27. juni 2

2

6

3

22

Audun Bakk21

3

Audun Kleiven2

68

Hege S. Melhuus2

46

Stein Hoseth2

2

Roar Dørum2

2

Tore Melland

44

Ivar Keiserås2

2

Ingrid Opedal

44

Jan Petter Opedal

44

Kjell Rune Logan Halvorsrud

44

Ole Hjulstad

66

Stein Ivar Foss

66

Kåre Onsøyen

66

Ola Hjulstad

44

Olav Foss

44

Summer

11

14

58

4

87


 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.