26.10 - Håndball-lotteriet

Postet av Melhus IL - Håndball den 26. Okt 2008

Viktig informasjon til loddselger/klubb

Hvordan selge lodd?
Vær bli og positiv. Si litt om hva overskuddet går til (støtte til laget, kjøp av baller, deltakelse i turneringer osv...) og spør om de vil støtte opp om laget.

Loddet koster 25,- kr, skraper du fram 3 like har du vunnet. Gevinstlista finner du på baksien av loddet.

Husk å takke for støtten til de som kjøper og vær hyggelig selv om du ikke får solgt lodd.

Noen praktiske tips og forklaringer
Hva gjør du når loddkjøperen har vunnet? I første omgang henviser du til baksiden av loddet, men du må vite følgende når det gjleder gevinstene i skrapefeltet.

Premier hvor vinner kan velge mellom 2 alternative premier
Hvis en vinner skraper fram 3 like av gevinster som er oppført med to premier med skråstrek imellom f.eks. Havna/Hallbjønn betyr det at vinneren faktisk kan velge mellom de to alternativene. Hva vinneren skal foreta seg står på baksiden av loddet.

Alle som vinner må sende inn loddet sitt til adressen som er angitt på baksiden av loddet.

Klubben har fått tilsendt en folder med informasjon om Håndballotteriet, så hvis det er andre ting du lurer på så spør oppmann, Stein Ivar 97694418.

LODDENE SKAL SELGES, dette er veldig viktig da dette er en god inntektskilde til laget.

Når du er ferdig med loddsalget betales pengene inn til kto: 4230.54.28544. Innbetalingen merkes med Loddpenger G15, "spillerens navn".

Frist for innbetaling er 1. mars 2009


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.