Referat fra foreldremøte i Gruva 18/3

Postet av Melhus IL - Håndball den 24. Mar 2014

Her kommer omsider referatet :)

Referat fra foreldremøte i Gruva 18/3-14

Tilstede: Rune Øie, Svein Erik Horg, Håvard Duesten, Anne Jorunn Bendiksen, Marianne Orheim, Mona Trotland, Ole Anton Sæteraas, Per –Carsten Skoglund, Janne L. Nikolaisen, Benn Båtvik, Berit T. Kvernemo, Eli Brede og Lene Qvenild.

  1. Oppsummering av sesongen 2013-14:-Det har i løpet av sesongen vært bra oppmøte på treningene, til tross for tidlig treningstidspunkt. 27 jenter startet i høst, og ettersom det har kommet til tre ekstra på slutten av sesongen, er de nå til sammen 30 jenter. Vi har sett at jentene har hatt stor fremgang håndballbanen i år, og vi gleder oss allerede til neste sesong :)

- Trenerne har hatt noen utfordringer i forhold til ro og orden på treningene. For å få til best mulig trening/ tilbud på den timen som er satt opp i uka, er det også viktig at jentene får i seg mat og drikke før trening. Det er også lettere når det er flere trenere/lagledere på trening. Det kom innpill på at foreldre gjerne kan og vil bidra hvis det er lite trenere tilstede.

-Det stilles krav til jentene når det gjelder oppførsel og lydighet under treningene. Hvis det ikke innfris, kan det hende at «ditt barn» må ta en pause på benken. Dette har hatt stor effekt i følge trenerne :) De har også hatt noen episoder der noen jenter prøver å bestemme og heve seg over andre jenter. Dette vil bli slått hardt ned på, kanskje også føre til mindre spilletid. Det er viktig at jentene/foreldre sier ifra til trenerne hvis det har skjedd uheldige ting som trenerne ikke har sett. Trenerne kommer til å ta kontakt med foreldre etter behov.

-Lagleder/trenere ser helst at foreldre og søsken benytter ytre gang hvis de skal vente i hallen, til datteren er ferdig på trening. Dette er også for at det skal bli mer ro under trening for jentene. Blir trenerne for få, kan de evt. kalle inn foreldre hvis det er nødvendig.

- Vi har vært satt opp på to kamparrangementer og sju tilsynsvakter i Melhushallen denne sesongen. Flott at dere foreldre har vært så positive til å bidra på vaktene :)

(-Alle jentene må huske å ta med ball, hårstrikk, egnet treningstøy og drikkeflaske på trening.)


  1. Økonomi: Usikker på hvor mye penger jentene har på sin konto, men ganske bra i følge Håvard :) Vi tjente 24 712 kroner på Minihåndballcupen som ble arrangert mars 2013. Vi regner med at vi kommer til å ta inn mere penger på cupen vi skal arrangere 5/4-14, da det er flere påmeldte lag. Vi vil få 45 % av overskuddet, det samme vil guttelaget for 2004 få. Klubben får 10 %.

-Treningsavgiften for 2014 er ikke krevd inn enda. Vi holder oss på en lav sum, 400 kr pr barn. Har man flere barn vil man få 50 % moderasjon på det minste barnet.

-Det kom inn ønske om å kjøpe like gensere med navn på. Dette diskuteres ved oppstarten til høsten. Det vil evt. bli krevd en liten egenandel.


  1. Lørdag 5/4-2014, arrangerer vi Minihåndballcup sammen med gutter 2004. Vi behøver dugnadsinnsats fra alle foreldre. Cupen er fullbooket, ca 80 påmeldte lag. Det er sendt ut arbeidsfordelingsliste på mail til alle. Det er ønskelig med tilbakemelding på at dere har mottatt mail, og er klare for tildelt oppgave. Dersom vakten ikke skulle passe, kan det forsøkes å bytte innbyrdes. Ved endringer gis beskjed til meg eller Håvard. (annejorunnb@hotmail.com eller havard@duesten.no) Det er ikke behov for å ta med ekstra premier. Jenteforeldre tar med brownies skuffkake og gutteforeldre skal ta med en valgfri skuffkake. Cupkamper spilles fra kl 9:00 -20:00. Vi har meldt på 5 lag til cupen. Trenerne setter opp lag. Gi oss beskjed hvis barnet ditt ikke kan være på cupen. Siden vi er avhengige av at foreldrene bidrar, tar vi utgangspunkt i at alle barna blir med. Denne cupen koster ingenting, kun dugnad fra foreldre. Trenerne ønsker at barnet tar med seg en sunn matpakke på cupen. Kake eller ønske om å kjøpe brus etc oppfordres til å vente til siste kamp er spilt. Det kom innspill på at det hadde vært lurt at oppsatte vakter hadde gule vester.

  2. Planlegging av sesongen 2014-15: Hvis antallet spillere er som nå, 30 stk, så planlegges det å melde på 3 lag. Er det noen som vet at de ikke ønsker å fortsette til høsten, så er det fint å få beskjed. Til høsten spiller jentene på stor bane med nedsenket mål. Det blir 6 spillere på banen. Det ble diskutert hvilke serier det er aktuelt å melde de opp i. Det er ønskelig å gi de rette utfordringene til jentene, gi de ekstra honør for god innsats og vilje på trening. Det vurderes evt. å melde på 2 lag i 10 års serien og 1 lag i 11 års serien. Noen mente at hvis jentene spiller i byserien, så er kanskje utfordringene stor nok? Dette vurderes, og det vil bli tatt en beslutning som er til det beste for jentene.

  3. Treninger: Det er ønskelig å utvide til 2 treninger neste sesong, med en trening som hovedtrening. Hvis ekstradagen kolliderer med for eksempel annen trening, så blir ikke barnet straffet for allsidighet. Siden jentene skal prøve seg på stor bane neste år, behøver de som ikke er med på annen trening, den ekstra treningsdagen. Det er viktig at det så fort som mulig gis beskjed om kollisjonsdager. Det ble sagt at treninger på fredager bør unngås. Det kan bli aktuelt med ekstratrening i C-bygget eller Lundahallen. Hvis treningen blir satt opp på Lundamo, blir det aktuelt å få til samkjøring.

  4. Kurs: Neste sesong må vi også ha tilsynsvakter og kamparrangementer i Melhushallen. Laget har nå 8 personer med tilsynsvaktkurs. Kurset anbefales å tas hvert 2. år. Vi behøver flere til å ta kursene for tilsynsvakt, kioskansvarlig og sekretariat til høsten. Det vil bli lagt ut invitasjon på siden vår.

  5. Cuper neste sesong: Det er stemning for å delta på to cuper. Julecupen og Steinkjercupen. På grunn av stor pågang til Steinkjercup forsøker vi å bestille plass ganske snart. Jentene kommer til å ligge på et klasserom på skolen. Noen mødre må belage seg på å ligge på skolen sammen med jentene.

  6. Informasjon: Informasjonen i år har blitt lagt ut på håndballsiden vår.(Melhus IL- Håndball, jenter 04) De som har facebook (gruppa heter Melhus/Gimse håndball jenter 2004) har blitt påminnet der at det har blitt lagt ut informasjon. Mange synes at det har fungert greit. Det ble diskutert at det hadde vært lurt å lage google kalender. Håvard skal sjekke det ut. Andre lag har det, og det fungerer veldig bra.

Referent; Anne Jorunn


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.