Styremøte (arbeidsutvalg og hovedstyret)

Styremøte (arbeidsutvalg og hovedstyret)


Tid


Sted

Vis kart

Arbeidsutvalget møter kl 1900

Hovedstyret møter kl 2000


Agenda:

13/20 – Godkjenning av referat fra møte 12. mars 2020

14/20 – Status koronasituasjonen

                Her må hver avdeling gi en kort status innenfor sine idretter. Hvilke føringer/retningslinjer som gjelder.

15/20 – Økonomi – kompensasjonsordning – andre tiltak?

16/20 – Årsmøte – fastsette tidspunkt for gjennomføring

17/20 – Rapportering status avdelingene

 

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.