Styremøte (arbeidsutvalg og hovedstyret)

Styremøte (arbeidsutvalg og hovedstyret)


Tid


Sted

Vis kart

Arbeidsutvalget møter kl 1900

Hovedstyret møter kl 2000


Agenda til hovedstyremøtet

  • 07/20 - Godkjenning av referat fra styremøte 21. januar 2020 
  • 08/20 - Ny lovnorm for Melhus Idrettslag
  • 09/20 – Forslag til Æresbevisninger
  • 10/20 – Status oppfølgingssaker
  • 11/20 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.