Styremøte (arbeidsutvalg og hovedstyret)

Styremøte (arbeidsutvalg og hovedstyret)


Tid


Sted

Vis kart

Arbeidsutvalget møter kl 1900

Hovedstyret møter kl 2000


Agenda til hovedstyremøtet

  • 01/20 - Godkjenning av referat fra styremøte 10. desember 2019 
  • 02/20 - Rutiner og frister årsoppgjør
  • 03/20 – Medlemskontingent 2020 – rutiner/utfakturering
  • 04/20 – Æresbevisninger 2020
  • 05/20 – Status oppfølgingssaker
  • 06/20 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.