Hallkapasiteten i nedre Melhus er sprengt - hva planlegges når ny skole på Gimse kommer?

Postet av Melhus IL den 18. Des 2016

Melhus idrettslag ser nå muligheten til at kapasitetsproblemet, langt på vei, kan løse seg i forbindelse med byggingen av nye Gimse skole. Spørsmålet som idrettslaget stiller seg er:


Planlegges og bygges det for å ivareta dagens behov, eller for å møte framtidens?

  • Melhus er et pressområde med vekst med flere innbyggere er flere aktive
  • Nye idretter er på full fart inn i hall, f.eks. futsal
  • Handikapidretten ønsker å starte opp i Melhus
  • Uorganiserte aktiviteter trenger også plass


De siste årene har antall aktive i Melhus/Gimse håndball økt, og har de siste par årene ligget på ca. 400 spillere. Selv om antall spillere på juniornivå (15-18 år) har økt de siste årene er fortsatt hovedtyngden av spillere i barne- og ungdomsskolealder. For å utnytte hallkapasiteten mest mulig starter treningene kl. 15.45 og varer ut kvelden. Enkelte kvelder kan det være opp mot 150 barn og ungdom som trener i Melhushallen.

Det store antall spillere og lag innebærer at så og si alle lag må dele treningstid med andre lag. Inneværende sesong er det kun ett lag som har en hel økt alene i hall. Mulighet for spill på hel bane er nærmest unntakene for de fleste lag. Det innebærer selvsagt begrensninger på å kunne utvikle seg i alle spillets faser. Mange lag får langt mindre treningstid enn det de skulle ønske for å utvikle seg i sin idrett. For å kunne gi våre barn- og ungdom et bredere treningstilbud er det i dag derfor prekært behov for minst en hallflate til kun for å kunne tilfredsstille de behovene som Melhus/Gimse håndball har de nærmeste årene.

For fotballen sin del har idrettslaget vært med å ta initiativ, i samarbeid med Gimse IL, Idrettslaget Trønder-Lyn og Hovin IL, til å utvide kapasiteten ved bygging av innendørs fotballbane i Bankhallen. Dette må sies å være et særdeles vellykket prosjekt. I tillegg til organiserte treninger kan barn og voksne benytte denne også til egentrening og uorganisert aktivitet.

Den siste tilveksten innen fotball, også den raskest voksende idretten i Norge, er futsal. Innendørs fotball på håndballbaner. Dette vil skape ytterligere behov for spillflater. Og når fotballavdelingen bare i Melhus IL består av 26 lag med ca. 450 aktive spillere, kan man selv tenke hvilket behov dette kan skape for treningstid og kamper i hall framover. I denne sammenheng må en også huske på at Gimse IL har 25 lag med ca 400 aktive spillere. De fleste lagene er barne- og ungdomslag.

Idrettslaget er i kontinuerlig utvikling, og vi skal også å gi tilbud også til de som ønsker å drive med andre idretter enn håndball og fotball. Volleyball er den siste tilveksten som har startet opp igjen, samtidig som vi stadig får spørsmål om oppstart av andre idretter som bl.a. klatring, friidrett og svømming. Samtidig ønsker vi alle som ønsker å holde på med organisert idrett hjertelig velkommen til idrettslaget.


Melhus idrettslag sin drøm er at Melhus hadde fått sin storstue for idrett, gjerne som et flerbruksanlegg, tilsvarende det Røros, Orkanger og Steinkjer har klart å få til. Idrettslaget ser imidlertid at dette ikke er realistisk i forbindelse med nye Gimse skole, både i forhold til tid, økonomi og ikke minst areal.

Det vi imidlertid er opptatt av er det nå i planleggingen for nye Gimse skole, tas høyde for hallkapasitet med 2 spillflater med internasjonale mål, og at dette gjøres allerede i første byggetrinn. Det bør da bygges slik at disse spillflatene kan åpnes opp til en større hall. Her vil vi legge til at bredden på spillflatene blir så brede at det er mulig å få volleyball og basketball på tvers av spillflatene.


Melhus idrettslag forventer at Melhus kommune og politikerne en gang for alle klarer å få etablert et ordentlig svømmetilbud til innbyggerne og at C-bygget endelig kan pensjoneres. Tiden er mer enn overmoden å få etablert en ny svømmehall med minimum et 25-meters basseng. Kommunen kan da ivareta svømmeopplæringen i grunnskolen, og samtidig legge til rette for mosjonister og de som aktivt driver svømming.Melhus Idrettslag ser fram til det videre arbeidet med å få på plass ny idrettshall/spillflater og svømmehall i forbindelse med nye Gimse skole. At vi aktivt tas med på råd ift. sambruk, samt sikre eksisterende og framtidige behov.

Vi ser også fram til å komme i tett dialog med Melhus kommune og politikerne slik at vi kommer fram til gode, hensiktsmessige og framtidsrettede løsninger for alle som ønsker å drive organisert og uorganisert idrett i Melhus for framtiden.

Stein Ivar Foss
Leder Melhus IL