Idrettsregistreringen - rapportering av medlemsopplysninger

Postet av Melhus IL den 29. Mar 2016

Som kjent er det nye frister for rapportering av medlemsopplysninger for 2016.

Fristen er 30. april.

Idrettsforbundet sier på sine nettsider:

Årsaken er at Idrettsforbundet ønsker å samkjøre rapporteringen med søknaden for momskompensasjon for varer og tjenester. Ved at årsmøtefristen (31. mars) settes før rapporteringsfristen (30. april), vil opplysningene som legges inn i registeret dessuten være helt oppdaterte for eksempel med hensyn til hvem som er valgt inn i styret.


Idrettslagene vil få en egen e-post om rapporteringen i løpet av mars 2016.

Enkelte avdelinger har allerede mottatt egen e-post fra sine særforbund om rapportering. For de som ennå ikke har mottatt noen informasjon er det ingen grunn til ikke å starte innsamling av informasjon.


Du finner mer informasjon på idrettsforbundets sider - Enklere idrettslag.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.