Inspirerende medlemsmøte i Gruva

Postet av Melhus IL - Orientering den 1. Sep 2013

(01.09.2013) Stort engasjement blant de oppmøtte i Gruva på medlemsmøtet. Det ble mye prat om å skape klubbmiljø og det er interesse for en fast treningskveld i uka i vinter gjerne med innlagt o-teknisk trening. Forslag til oppmøtetidspunkt 1900 og på onsdagskvelder evt. tirsdag eller torsdag.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I O-AVDELING 29. AUGUST 2013 I GRUVA

 

Møtet var både et tilbakeblikk og ikke minst viktig for planlegging for kommende vinter og neste sesong.

1. ARRANGEMENT. Det ble referert fra årets terminliste. Greit med ett bedriftsløp, noen treningsløp og karusell. Det er kommet forslag om et bedriftsløp på Øyberga fra Bjønnabakken i mai når nå kartet er synfart igjen. Det er kommet forespørsel fra Sintef Energi om å kunne arrangere et bedriftsløp til sommeren helst på Svartåsen. Det er også forlag på å legge karusell-løpet neste år på Øyberga Ø fra Haugarommet. Skryt ble det til våre løypeleggere i treningsløpene som har lagt ned mye arbeide i løypene i samarbeide med bl.a. Ivar Keiserås. Ellers må det nevnes at det er godt oppmøte alle arrangement av lagets løpere, noe som ser ut til å gi en sterk 2. plass i karusellen 2013. Sommerspræll/maraton ble drøftet og det er enighet om å fortsette noen år til, men med mye bedre forhåndsomtale fra arrangørene.

2. OPPLÆRING / REKRUTTERING. Det har vært stor aktivitet i opplegg til allidrett med Audun Kleiven. Vi hadde stor oppslutning når allidretten selv hadde planlagt aktivitet, men dalte til et minimum når vi inviterte til oppfølging. Vi skal ønske om å ha noen kvelder tidlig i høst også. Avventer svar fra allidrett. Nybegynneropplæringa var nyttig og vil bli fulgt opp til våren. Oppfølging av våre rekrutter vil bli prioritert i trening og løp, helst med rettledning i terrenget.

3. LØYPELEGGING. Opplæringa i vinter var nyttig og sammen med oppfølging i forbindelse løypelegging i treningsløp gir det fin innføring i løypelegginga.

4. TURORIENTERING. Litt tidlig med oppsummering, men ingen har levert inn fra den ekstra lette turorientering Start Turo i Svartåsen. Mange har levert fra ordinær turo og det har blitt tatt vel i mot med trykte poster på karta. Vi skal se på opplegg med Turo på nett (registrering) før neste sesong.

5. UKENS LØYPE. For tidlig å oppsummere, men det kan se ut til at nye har kommet til dette året.

6. KART. Synfaring på Øyberga er i rute etter et ekstra oppklaringsrunde med synfarer i juli og vil bli fullført i høst. Det blir som planlagt synfaring av Vassfjellet Vest til sommeren.

7. INFO. Det er tilfredsstillende med info på hjemmesida og varsel på e-post og Facebook.

8. HØST, VINTER OG NESTE SESONG. Det var stor interesse for å treffes en kveld i uka i vinter for fysisk trening med o-teknisk innslag. Det skal undersøkes om lokaler for sirkeltrening på Øya eller Brekkåsen barnehage. O-teknikk kan trenes både inne ute. Forslag til oppmøtetidspunkt kl1900 og onsdager er førstevalg, men tirsdager eller torsdager er aktuelle også. Vi må unngå kollisjon med ski.

Videre var det sterke ønske for å få til en eller flere klubbsamlinger med overnatting gjerne som en del av at vi deltar på noen få utplukket løp utenfor o-sonen vår. Når det gjelder opplæring og trening er det viktig at vi ikke har ulik samlingsplass for de ulike aldersgrupper for å gjør det enkelt for kjøring og for det sosiale.

Det er ønsker for å repetere løypeleggerkvelden gjerne med oppfølging på nett i vinter. Rettledning under løypelegging er fortsatt ønskelig.

Allidrett er viktig, særlig som en fin PR for framtidig rekruttering. Det er et ønske om en O-sportens dag på våren med invitasjon bl.a. til allidrettsbarnas familier.

9. Det ble ikke tid til å snakke om løypelegging på OCAD, Brikkesys-tidtaking i treningsløp, skoleorientgering, fornying av arrangementsutstyr som telt og mye annet som vi må ta opp senere.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.