Retningslinjer for leder i Melhus IL

Postet av Melhus IL den 11. Apr 2008

TeMelhus ILkst
(11.04.08) Beskrivelse av retningslinjer for leder i Melhus idrettslag.

1. Organisering

1.1 Lederen velges av årsmøtet for 2 år av gangen.
1.2 Lederen er medlem av lagets styre og er organisasjonsmessig underlagt dette.
1.3 Lederen er medlem av lagets arbeidsutvalg.

2. Arbeidsoppgaver

2.1 Daglig ledelse av laget.
2.2 Påse at NIF`s lover følges.
2.3 Lagets kontakt utad mot kommune/ idrettsråd.
2.4 Leder styrets forhandlinger og møter.
2.5 Attestere alle utgiftsbilag som gjelder laget generelt.
2.6 Være leder og inspirator.
2.7 Gjennomgå lagets lover og retningslinjer med nye medlemmer av styret og arbeidsutvalget.
2.8 Lederen skal i sitt arbeid ta hensyn til årsmøtets og styrets vedtak, tanker og ideer.
2.9 Disse retningslinjene fritar ikke lederen fra å utføre andre arbeidsoppgaver som styret bestemmer.
2.10 Disse retningslinjene er vedtatt av styret og kan til enhver tid endres av dette.

Melhus 24.06.97


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.