Retningslinjer for hærverk

Postet av Melhus IL den 15. Jan 2008

Melhus IL
(26.03.08) Retningslinjer ved hærverk på Melhus Idrettslags arenaer, herunder klubbhus i Gruva, anlegg i Gruva, Vassfjellhytta, skianlegg i Skjetnemarka og Volleyballbaner.
Les mer for nærmere beskrivelse.

Retningslinjer hærverk: 

Barn under 15 år : Ikke strafferettslig ansvarlig, foreldre skal involveres i møte med avdelingsleder, for om mulig å løse saken internt.

Foreldre er ansvarlig for økonomiske og rettslige forpliktelser i henhold til straffeloven.

Barn over 15 år : Strafferettslig ansvarlig, men foreldre bør informeres.

Det forventes av Melhus Idrettslag av slike saker løses i henhold til straffeloven, og at de som utøver hærverk eller andre straffbare handlinger er erstatningspliktige i forhold til Melhus Idrettslag.

Ingen av sakene skal løses på trening eller i påhør av andre utenforstående.

Leder i Melhus Idrettslag skal informeres og om nødvendig taes med på møter.

Der det er nødvendig å involvere politi / forsikring skal leder ta ansvar og ha den oppfølgende rolle.

Vedtatt i hovedstyremøte 5. desember 2007.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.