Årsmelding for Melhus Idrettslag 2007

Postet av Melhus IL den 26. Mar 2008

Melhus IL
(26.03.08) Arbeidsutvalget takker alle som har gjort en innsats for Melhus Idrettslag i året som har gått. Årsmeldingen beskriver nærmere året 2007.

Årsmelding for Melhus Idrettslag 2007

Styret i Melhus Idrettslag har i 2007 bestått av følgende:

Arbeidsutvalget :Avdelingsledere:

Leder Ruth Laila Berge Fotball John Syrstad
Nestleder Terje Garli Orientering Audun Kleiven
Sekretær Trim Ragnhild Omdal
Kasserer Ann Kristin Moe
Håndball Elias Skottvoll
Styremedlem Kurt Ove Brattset
Volleyball Marit Seehuus
Vararep. Håvard Døhl
Svenn Are Leraand
Styrkeløft Vegard Lilleler
Vararep. Geir Leikvold
Ski Sivert Keiserås
Allidrett Helge Kvam

Regnskapsfører: Effektiv Bedrift

Revisorer: Magne Thomassen, Jon Johansen

Møtevirksomhet
Det er avholdt 5 møter i arbeidsutvalget der 36 saker har vært behandlet og 5 møter i hovedstyret der 46 saker er behandlet.

Melhusfestivalen : 17. 18. – 19. august 2007
Melhusfestivalen er utvilsomt den helga som engasjerer flest foreldre i Melhus IL.
Det legges ned over 2000 dugnadstimer for å få denne festivalen i mål fra fredag til søndag. Etter 4 år som festivalsjef så har en av de største utfordringene vært å skape en festival som alle mellom 0 - 100 år vil besøke. Årets festival ble utvilsomt den som vil bli husket som den best besøkte på mange år på dagtid. Vi hadde ca.8000 mennesker innom i løpet av festivalhelga. Været gjorde sitt til at folk kom da det var bra vær både lørdag og søndag. Folk kosa seg med både volleyball, fotball og styrkeløft. Det hele toppet seg på søndag da det var fullt hus inne i storteltet. Over 2000 mennesker fikk en dag de sent vil glemme da vi hadde besøk av både Malin fra MG-junior og familiekonsert med The Kids. I tillegg var det fullt ute på festivalområdet og på tivoliet, så bare på søndagen var det 4000 mennesker oppe i Gruva som koste seg i sola.

Melhusfestivalen er det viktigste arrangementet vi har her i Melhus IL og som gir oss mest penger tilbake. Derfor er det viktig at nå når festivalen er så til de grader oppe og går både når det gjelder gjennomføring og økonomi at vi fremover også er like positiv til å stille opp for laget, slik at festivalen lever i mange år fremover.

Ved å bidra til at Melhus IL som det største idrettslaget i Gauldalen har en solid økonomi, er vi alle med på å legge grunnlaget for at våre barn kan ha både et sportslig og sosialt tilbud som de helt sikkert kommer til å dra nytte av resten av livet.

Tusen takk til alle som bidro til at årets festival ble en suksess.

Terje Garli
Festivalsjef 2007

Lotteriet hadde i år som vanlig reisepremier.

Festivaloverskuddet ble bra også i år. Hele overskuddet ble utbetalt til avdelingene, - det ble en timepris på kr 92,- og rekordutbetaling. I tillegg kunne vi avsette midler til neste års festival.

Økonomi
Økonomien i laget er god.
Skiavdelingen ønsker å oppgradere anlegget i Skjetnemarka, men det er ikke avklart hvordan grunneier ønsker å disponere området.

Vi retter en takk til vår hovedsponsor Melhusbanken, samt alle øvrige sponsorer for all økonomisk støtte i 2007.

Medlemsbladet
Vi har i 2007 gitt ut to utgaver av medlemsbladet, med annonser både vår og høst. Det er nå ytret ønske fra avdelingene om bare en utgivelse i 2008. Medlemsbladet går med underskudd, som dekkes av hovedlaget.

Spilleautomater
Automatene ble fjernet 1. juli 2007, uten de altfor store utfordringer for MIL. Vi var forberedt på dette og alle avdelingene tok det til etterretning når budsjett for 2007 ble planlagt.

Klubbhuset
Klubbhuset trenger stadig vedlikehold. 2 nye klosett er kjøpt og byttet ut i 2007. Husstyret består av Geir Leikvold ( leder), Per Sand og Øyvind Dahle. Ansvarlig for utleie er Gunnar Heggstad. Husstyret vil utarbeide en prioriteringsplan mht. vedlikehold for kommende år.

2007 har vist seg som et tungt år med hensyn til å skaffe tillitsvalgte til sentrale verv. Vi ønsker derfor å oppfordre alle som er interessert i å bidra til at idrettslaget fortsatt kan tilby aktiviteter for store og små til å ta kontakt.

Arbeidsutvalget ønsker med dette å takke alle som har gjort en innsats for Melhus Idrettslag i året som har gått.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.