Vedtekter for æresbevisninger Melhus IL

Postet av Melhus IL den 26. Feb 2008

(26.02.08) Spørsmål om æresbevisninger tas opp i hovedstyret minst to måneder før årsmøtet.

Avdelingsledere og hovedstyre har ansvar for at mulige kandidater blir nominert. Hovedstyret har den endelige avgjørelsen. Forslagsstillere skal ved nominasjon av sine kandidater også ta hensyn til de medlemmer som arbeider stille og uten store ord men som nesten alltid, år etter år er en trofast funksjonær på store og små arrangement.

Les mer om æresbevisningene i Melhus Idrettslag.

Melhus Idrettslag har følgende æresbevisninger:

1. LAGETS DIPLOM

Kan tildeles idrettsutøvere som har oppnådd kretsmesterskap eller bedre.

2. PRESTASJONSPOKALEN

Prestasjonspokalen med inskripsjon og lagets emblem kan hvert år tildeles den eller de idrettsutøvere - individuelt eller lag - som har oppnådd spesielt gode resultater i en eller flere disipliner. Vinnes pokalen over flere år av samme utøver, tilføres nytt årstall.

Pokalen kan vinnes av :

* Idrettsutøvere som tar medalje i et offisielt Norgesmesterskap eller tilsvarende/ bedre.

* Idrettsutøvere som har deltatt på det norske landslag i en eller annen idrett.

3. FORTJENESTEMEDALJEN

Fortjenestemedaljen tildeles med diplom. Kan tildeles den eller de som har utført et særlig godt arbeid for laget - sportslig eller administrativt :

a. Idrettsutøvere som har vært gode ambassadører for laget gjennom nasjonal eller internasjonal deltakelse. Utmerkelsen tildeles etter kandidatens idrettskarriere er slutt eller nedtrappet til lokal deltakelse.

b. Idrettsutøvere som har vært gode ambassadører for laget gjennom sin innsats i en lengre periode - selv uten å kunne skilte med topp- plasseringer.

c. Idrettsutøvere som etter endt karriere tar hånd om rekruttering i laget og arbeider aktivt som trener, instruktør eller tar annet administrativt arbeid over lang tid.

d. Medlemmer som påtar seg store ansvar- og arbeidsoppgaver i forbindelse med utbygging av anlegg, og som med stor entusiasme arbeider til lagets beste - som også kan være en kortere periode.

4. ÆRESMEDLEMSKAP

Tildeles medlemmer som har ydet laget store og verdifulle tjenester.

De tildeles lagets æresmedalje med diplom. Det forutsettes at vedkommende tidligere er tildelt lagets Fortjenestemedalje og etter den tid har fortsatt sin innsats for laget.

Utdeling av æresbevisninger skjer på årsmøter, årsfester eller jubileumsfester etter vedtak med minst 2/3 flertall i hovedstyret.

Melhus, 24.06.97


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.