Nye løypeleggere på gang!

Postet av Melhus IL - Orientering den 23. Jan 2018

11 medlemmer møtte opp til Purple Pen - kurs i Gruva i kveld og av disse var 4 ungdommer. Gjennomsnittsalderen fra tilsvarende kurs i fjor sank plutselig mange år!

Atle hadde oppdatert en flott veileder som også ligger ut på hjemmesida. Alle kom gjennom å legge løyper til et tenkt løp og fram til utskrift / lagring. Det var stor iver å spore rundt bordet og det måtte nærmest en beordning til for å gå til den enkle stående buffeen.  Neste steget blir løypeleggerkurs i mars og løypelegging til sommeren.