Idrettsdugnad - muligheter til penger i klubbkassa

Postet av Melhus IL den 3. Nov 2017

Idrettslag kan få mer penger i klubbkassa ved bruk av idrettsdugnad.no

Norges idrettsforbund har lansert idrettsdugnad.no som skal gi flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler. Allerede nå kan idrettslag bestille produkter.

Overskudd tilbakeføres til idrettslag
Kort fortalt er Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket. 

For mer informasjon 

Idrettsdugnad.no
www.idrettsdugnad.no