Hedersbevisninger i Melhus idrettslag

Æresmedlemmer i Melhus Idrettslag

NAVN: UTNEVNT
Sand, Per 2008
Thomassen, Magne 2008
Bakk, Eivind 1998
Haugnæss, Klaus 1998
Langlete, Jan Erik 1998
Oterholm, Erling 1998
Graabak, Arne 1993
Keiserås, Ivar 1993
Omdal, Ragnhild 1993
Skotvoll. Sivert E. 1993
Keiserås, Lars 1988
Lefstad, Arnold 1988
Singstad, Bjørg 1988
Hollakleiv, Ivar 1983
Grønning, Ole 1978
Singstad, Jens Olav 1973
Aasen, Per 1973
Tisløv, Lars 1938
Gimse, Anton FØR 1938
Larsen, Lars FØR 1969
Løvseth, Alfred FØR 1969
Moe, Johan Bernt FØR 1938
Rokseth, John FØR 1938
Søpstad, Albert FØR 1938

Tildelt fortjenestemedalje i Melhus Idrettslag

NAVN TILDELT
Dahl, Johan2008
Keiserås, Sivert 2008
Kleiven, Audun 2008
Rønning, Anne Jorun 2004
Rønning, Jan Steinar 2004
Øyum, Gudmund 2004
Amundal, Arnfinn 1998
Berg, Judith 1998
Granås, Svein 1998
Haugbjørg, Jostein 1998
Hollakleiv, Marit 1998
Mikkelsen, Steinar 1998
Nordbotn, Bjarne 1998
Sand, Per 1998
Singstad, Bård 1998
Stendahl, Sverre 1998
Berg, Jan Ketil 1993
Bakk, Eivind 1988
Langørgen, Ellinor 1988
Melbye, Dag 1988
Oterholm, Erling 1988
Tevik, Heidi 1988
Thomassen, Magne 1988
Tranmæl, Torbjørn 1988
Undlien, Anny Winsnes 1988
Berg, Gerd 1983
Løkken, Sverre 1983
Flisen, Einar 1980
Roksvaag, Per 1980
Granås, Odd 1979
Graabak, Arne 1979
Keiserås, Ivar 1979
Keiserås, Lars 1979
Omdal, Ragnhild 1979
Skotvoll, Sivert E. 1979
Langlete, Jan Erik 1976

Vedtekter for æresbevisninger Melhus IL

Spørsmål om æresbevisninger tas opp i hovedstyret minst to måneder før årsmøtet.

Avdelingsledere og hovedstyre har ansvar for at mulige kandidater blir nominert. Hovedstyret har den endelige avgjørelsen. Forslagsstillere skal ved nominasjon av sine kandidater også ta hensyn til de medlemmer som arbeider stille og uten store ord, men som nesten alltid, år etter år, er en trofast funksjonær på store og små arrangement.

Melhus Idrettslag har følgende æresbevisninger:

1.    LAGETS DIPLOM

Kan tildeles idrettsutøvere som har oppnådd kretsmesterskap eller bedre.

2.    PRESTASJONSPOKALEN

Prestasjonspokalen med inskripsjon og lagets emblem kan hvert år tildeles den eller de idrettsutøvere - individuelt eller lag – som har oppnådd spesielt gode resultater i en eller flere disipliner. Vinnes pokalen over flere år av samme utøver, tilføyes nytt årstall.

Pokalen kan vinnes av:

·         Idrettsutøvere som har tatt medalje i et offisielt Norgesmesterskap eller tilsvarende/bedre.

·         Idrettsutøvere som har deltatt på det norske landslag i en eller annen idrett.

3.   FORTJENESTEMEDALJEN

Fortjenestemedaljen tildeles med diplom. Kan tildeles den eller de som har utført et særlig godt arbeid for laget – sportslig eller administrativt:

a.       Idrettsutøvere som har vært gode ambassadører for laget gjennom nasjonal eller internasjonal deltakelse. Utmerkelsen tildeles etter kandidatens idrettskarriere er slutt eller nedtrappet til lokal deltakelse.

b.       Idrettsutøvere som har vært gode ambassadører for laget gjennom sin innsats i en lengre periode – selv uten å kunne skilte med topp-plasseringer.

c.       Idrettsutøvere som etter endt karriere tar hånd om rekruttering i laget og arbeider aktivt som trener, instruktør eller tar annet administrativt arbeid over lang tid.

d.       Medlemmer som påtar seg store ansvar- og arbeidsoppgaver i forbindelse med utbygging av anlegg, og som med stor entusiasme arbeider til lagets beste – som også kan være en kortere periode.

4.    ÆRESMEDLEMSKAP

Tildeles medlemmer som har ydet laget store og verdifulle tjenester.

De tildeles lagets æresmedalje med diplom. Det forutsettes at vedkommende tidligere er tildelt lagets Fortjenestemedalje og etter den tid har fortsatt sin innsats for laget.

Utdeling av æresbevisninger skjer på årsmøter, årsfester eller jubileumsfester etter vedtak med minst 2/3 flertall i hovedstyret. Utdeling av lagets diplom utdeles på avdelingenes årsmøter.

 

Melhus, 24.06.97

Levert av IdrettenOnline