Medlemskontingent 2022

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 12. Jan 2022Medlemskontingenten for Melhus Idrettslag blir fakturert via Hoopit 1.februar 2022 med betalingsfrist 1.mars 2022.

For å drive organisert aktivitet i Melhus IL er alle pliktig til å være registrerte medlemmer (personlig medlemskap). Dette er i henhold til § 3 Medlemmer i Melhus IL sin Lovnorm. Les mer under utdrag fra lovnorm.

Fra 2021 tok vi i bruk i Hoopit som medlemsløsning hvor all oppfølging av medlemmer blir håndtert.

Medlemskontingenten er kr 100,- pr person og betales via Hoopit.

I tillegg til medlemskontingent kan de ulike avdelingene ha ulike former for treningsavgifter. Her må du se de ulike avdelingenes hjemmesider eller ta kontakt med leder/lagleder.

Husk at du må ha medlemskap i idrettslaget for å konkurrere i idrettslaget regi. Medlemsskapet må være i orden for at forsikringsordningene i idretten skal gjelde. Det holder ikke å betale kun treningsavgift.

Er du enda ikke registrert på Hoopit?

Følg lenken her:

https://admin.hoopit.io/melhus-idrettslag-735223

Ønsker du å være støttemedlem er det også tilrettelagt som før!


Sportslig hilsen 

Hovedstyret i Melhus Idrettslag
Ekstraordinært Årsmøte i Melhus Idrettslag

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 7. Jan 2022Til medlemmene i Melhus Idrettslag

Melhus 07.01.2022

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Melhus Idrettslag 2022

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Melhus Idrettslag.

Årsmøtet avholdes 25.januar kl 19:00 på Microsoft Teams.

Lenke til møtet:

https://teams.live.com/meet/94473047178444

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11.januar 2022 til leder@melhusil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.melhusil.no og lenke via våre Facebook-sider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtet i Melhus Idrettslag blir avholdt digitalt gjennom Microsoft Teams.. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Melhus Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

For mer informasjon om årsmøte se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Melhus Idrettslag, Simen Bruheim, kontaktes på telefon 40849074 eller e-post leder@melhusil.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret i Melhus Idrettslag

Vedlagte filer til årsmøtet:

Innkalling ekstraordinært 25.jan.pdf

Saksliste ekstraordinært jan 2022 OPPDATERT1.pdf
8.1 Forslag til sak januar 2022 årsmøte.pdf

8.2.1 Forslag_sak_årsmøte_MF_NedreKunstgress.pdf

8.2.2 Nedre Kunstgress Finans.pptx

8.2.3 Årsmøte MIL NedreKunstgress.pptx
8.3.1 Forslag til sak til Årsmøte Melhus Ski.pdf

8.3.2 Plantegninger bygg Melhus Ski pr 15.des 2021.pdf
8.3.3 Tegninger tidtakerbu og varmebu Melhus Ski pr 16.12.2021.pdf
8.3.4 Økonomi ny tidtakerbu.pdf

Årsmøte2022.pptx

Ekstr Årsmøte 25.01.22 Protokoll SIGNERT.pdfpage1image23451264 page1image23459136page1image25451008