Styremøte Melhus IL - tirsdag 18. juni 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 16. Aug 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 41/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 20. juni 2019
 • 42/19 – Trimavdeling vs friidrett. Se e-post fra Trimavdelingen. 
 • 43/19 – Idretten i Melhus – behov for anleggsmidler – påvirkning før valget
 • 44/19 – Hjertestans under idrettsarrangement – opplæring og bruk av hjertestarter
 • 45/19 – Hallfordelingen for vinteren 2019/20
 • 46/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.Styremøte Melhus IL - tirsdag 18. juni 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 13. Jun 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 34/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 21. mai 2019
 • 35/19 – Klubbhuset Gruva – status dusjanlegg 
 • 36/19 – Profil og logo Melhus idrettslag – forslag til forenkling av dagens logo og designhåndbok. Se vedlegg
 • 37/19 – «Nye Gruva – felles samlingsplass for idrettslaget» – informasjon om prosjektoppstart og planer
 • 38/19 – www.bedreklubb.no – Utviklingsverktøy for å drive og utvikle idrettslag – gjennomføring av del 1 for Melhus Idrettslag.
 • 39/19 – Resolusjoner fra Idrettstinget – se vedlegg
 • 40/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.Styremøte Melhus IL - tirsdag 21. mai 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 19. Mai 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 27/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 23. april 2019
 • 28/19 – Klubbhuset Gruva – oppfølging av sak 21/19 - vedlikehold
 • 29/19 - Oppfølging sak 25/19 – Saker og informasjon fra idrettsforbundet
 • 30/19 – Melhus kommune – tilbakemelding Friluftsplan 2019
 • 31/19 – Bruk av klubbhuset – innspill fra Trimavdelingen
 • 32/19 – Melhusbanken – digital dugnad 2019 - https://digitaldugnad.melhusbanken.no/
 • 33/19 – Rapportering status avdelingene – økonomisk status?

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.Gratulerer med dagen

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 17. Mai 2019Styremøte Melhus IL - tirsdag 23. april 2019

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 19. Apr 2019

Arbeidsutvalget møter kl. 1900.

Hovedstyret møter kl. 2000.

Agenda til hovedstyremøtet

 • 16/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 5. mars 2019
 • 17/19 - Konstituering av arbeidsutvalg/hovedstyret
 • 18/19 - Oppfølging anmerkninger fra årsmøtet
  • Budsjett fotballavdeling
  • Styret i Dans
 • 19/19 - Samordnet rapportering - årsrapportering idrettsforbundet
 • 20/19 - Allidrett for alle - "SportMIX"
 • 21/19 - Klubbhuset i Gruva
  •  Vedlikehold og utvikling av Gruva?
 • 22/19 - Innmelding hallbehov 2019/20
  • Felles innmelding. Innmeldingsfrist til leder@melhusil.no er 3. mai.
 • 23/19 - Melhus kommune sin støtte til idretten i planperioden!!!!!
 • 24/19 -  Melhus idrettsråd - Hva gjør de og hvordan jobber de?
  • v/leder Melhus idrettsråd Ruth Laila Berge
 • 25/19 - Saker og informasjon fra idrettsforbundet
 • 26/19 – Rapportering status avdelingene

Alle avdelingen forbereder å rapportere status fra sin avdeling. Minner også på at avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til leder@melhusil.no.

Minner om at dersom avdelingene ønsker saker tatt opp i hovedstyret, er dette noe dere kan melde inn til arbeidsutvalget. Det enkleste er å sende dette til leder@melhusil.no.Levert av IdrettenOnline